Selector tekee sinusta kohderyhmäsuunnittelun asiantuntijan

Yrityskohderyhmä ABC

Markkinoivalla yrityksellä on vastuu omasta markkinoinnistaan. Siksi kohderyhmäsuunnittelun tulee olla lain ja hyvän markkinointitavan mukaista. Markkinointiviesti tulee aina osoittaa yrityspäättäjälle, jonka vastuualueelle viesti sisältönsä perusteella kuuluu. Markkinoinnin tulee siis olla kohdennettua.

Markkinoinnissa on aina myös mainittava käytettyjen yhteystietojen osoitelähde. Kun asiakas käyttää Bisnoden yritystietokannasta poimittuja yhteystietoja suoramarkkinoinnissaan, osoitelähde tulee mainita seuraavalla tavalla:

Osoitelähde: Bisnoden yritystietokanta, Kumpulantie 3, 00520 HELSINKI

Bisnodea ei kuitenkaan ole lupa mainita osoitelähteenä, jos yhteystietojen poiminnasta on kulunut yli 2 kuukautta, sillä markkinointikohderyhmien käyttöaika on 2 kuukautta poiminnasta. Jos samassa postituksessa tai muussa markkinointitoimessa käytetään useita eri osoitelähteitä, on ne merkittävä erikseen jokaiseen markkinointiviestiin yksilöivästi.

Kohderyhmäsuunnittelu voi olla sekä helppoa että hauskaa. Voit testata sitä vaikka heti Bisnoden Selector-kohderyhmätyökalun avulla. Selector-palvelustamme löydät lisää vinkkejä. Kohderyhmän rakentamisessa voit hyödyntää lukuisia poimintakriteerejä. 

Maa/alue

Selector-tietokanta sisältää tiedot markkinointikelpoisista yrityksistä Suomesta, Baltiasta ja Venäjältä. Määriteltäessä suomalaisen kohderyhmän muita maantieteellisiä rajauksia, selekteinä voidaan käyttää maakuntaa, kuntaa tai postinumeroa.

Toimialat

Yleensä markkinointikampanja halutaan kohdistaa tietyillä toimialoilla toimiville yrityksille tai yhteisöille. Tällöin selektinä kaytetään tilastokeskuksen 5-numerotason TOL 2008-toimialaluokitusta. Se perustuu EU:n 4-numerotason NACE-toimialaluokitukseen. Valitse haluamasi toimialakoodit tilastokeskuksen linkin kautta: TOL 2008-toimialaluokitus

Työntekijät

Mikäli markkinointiviesti halutaan suunnata yrityksille, joilla on tietty toiminnan volyymi, voidaan selekteinä käyttää henkilöstön kokoluokkia. Luokkia on kymmenen kappaletta.

Liikevaihto

Toinen yrityksen kokoluokkaa kuvaava tieto on liikevaihtoluokka. Näitä luokkia on kahdeksan. On hyvä muistaa, ettei kaikilla yrityksillä ja yhteisöllä ole käsitteellisesti liikevaihtoa. Esimerkiksi pankit, vakuutusyhtiöt, asunto-osakeyhtiöt sekä yhdistykset ovat tällaisia yhteisöjä. Siten tämän rajauksen käyttäminen pudottaa mainitut kohteet kohderyhmästä. 

Päättäjät

Bisnoden yritystietokannan tiedot yrityksen ylimmästä päättäjästä (toimitusjohtaja eli ”CEO”) perustuvat viranomaisrekistereihin ja ovat käytännössä aukottomat ja ajantasaiset. Pienten yritysten osalta CEO:n valinta kampanjan kohdehenkilöksi on luontevaa - oli markkinointiviesti mikä tahansa. Lisäksi Bisnode kerää manuaalisesti tietoja yli 5 henkeä työllistävien yritysten operatiivisesta johdosta. CEO:n lisäksi tai sen sijaan voi kohdehenkilöksi valita ylimmän päättäjän 14 vastuualueelta. Selector-palvelussa päättäjää ei tarkoituksellisesti voi valita tittelin perusteella, sillä usein se ei kuvaa todellista vastuualuetta ja voi olla hyvinkin harhaanjohtava.

Muut valinnat

Yritysmuoto

Selector-tietokannan kohteet on yritysmuotonsa perusteella jaettu neljään ryhmään; Yritykset, Yhdistykset ja säätiöt, Julkinen sektori sekä Asunto- ja kiinteistöyhtiöt. Yrityksiä koskevat tiedot päivittyvät automaattisesti kaupparekisteritiedoilla joka päivä ja ovat siten parhaiten ajan tasalla.

Muiden yritysmuotoryhmien tietojen päivittäminen vaatii huomattavasti enemmän manuaalista ylläpitoa. Jos olet kohdistamassa kampanjaasi esimerkiksi yrityspäättäjille, on suositeltavaa, että poistat tämän toiminnon avulla muut yritysmuotoryhmät kohderyhmästä.

Luottoluokitus

Selectorissa käytetty luottoluokitus perustuu Bisnoden tilastolliseen luokitusmalliin, jossa kohteen maksuhäiriöriski eli Scoring on asteikoilla 0 - 100. Luokkia on kolme; Positiivinen (Scoring > 55), Neutraali (Scoring 46 – 55) sekä Negatiivinen (Scoring < 46).

Muut valinnat

Näillä toiminnoilla voit itse vaikuttaa siihen, että kohderyhmäsi sisältää vain kohteita,

  • joilla Tilastokeskuksen mukaan on Vientiä tai Tuontia
  • joilla on puhelinnumero
  • joiden kohdehenkilöllä on suora sähköpostiosoite

HUOM! Yrityspäättäjien suorien sähköpostiosoitteiden ylläpito on osin manuaalinen prosessi. Tietoja päivitetään jatkuvasti, mutta suuren vaihtuvuuden vuoksi tietokannassa on aina myös vanhentuneita tietoja. On hyvä muistaa, että sähköpostimarkkinointi on monestakin syytä haasteellista ja siinä tulee varautua siihen, että 20-30 prosenttia osoitetuista sähköposteista ei mene perille. Selectorin sähköpostiosoitteiden todellinen laatu on toki huomattavasti parempi. Eroa voivat selittää mm. massapostituspalveluja tarjoavien toimijoiden käytänteet ja ylivarovaisuus sekä äärimmilleen viritetyt roskapostisuodattimet. Suuria vastaanottajajakeluita ei suositella koskaan. Pahimmassa tapauksessa koko työsähköpostien liikenne voi vaarantua mustalle listalle päätymisen seurauksena. 

Poimi itse B2B-päättäjien yhteystiedot tästä