Protestilista

Protesti on julkistettu maksamatta jäänyt velka

Protestilista kokoaa sellaiset yritykset, jotka ovat jättäneet laskujansa maksamatta. Protesti on siis julkistettu maksamatta jäänyt velka - esimerkiksi vekseli tai tratta. Protestilistalle päätyminen kertoo monesti siitä, että yrityksellä on taloudellisia vaikeuksia, eikä yritys ehkä selviäisi isoista ostolaskuista.

Maksuvaikeudet on kuitenkin mahdollista huomata jo ennen kuin velat julkaistaan protestilistalla. Lisäksi monet velat eivät koskaan päädy protestilistalle. Näin ollen asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden taloudellista maksukyky ja taloudellinen tilanne on syytä ottaa huomioon kauppoa solmittaessa. Yrityksen taloustietoja tarkastelemalla on mahdollista arvioida tarkemmin sitä, onko yritys luotettava yhteistyökumppani. 

Mikäli yritys jättää laskunsa maksamatta, saa se velkojaltaan ensin maksumuistutuksen. Mikäli maksua ei makseta muistutuksen eräpäivään mennessä, saa yritys tratan eli maksukehoituksen. Trattaan sisältyy uhka siitä, että maksuvelvoitteen laiminlyönti tulee julki. Trattaa ei saa lähettää, mikäli saatava ei ole riidaton - eli jos yritys kiistää laskun, tulee asia selvittä.   

Jos trattaa ei makseta 10 päivään kuluessa kehoituksen lähettämisestä, tulee yritykselle maksuhäiriömerkintä luottotietorekisteriin. Käytännössä kestää yleensä ainakin kaksi kuukautta ennen kuin maksuhäiriömerkintä ilmestyy rekistereihin. Tratat voidaan siis julkaista myös protestilistalla - tässä on velkojalle tosin se riski, että muutkin velkojat innostuvat perimään saamisiaan. 

Maksuhäiriöt ja protestoinnit

Protestilistalla julkaistaan yrityksen nimi ja y-tunnus, kotikunta ja protestoitujen velkojen määrä. Protestilistalle voi ilmoittaa tietoja niin yksityiset velkojat kuin viranomaisetkin. Vero.fi:n mukaan verottaja ilmoittaa protestilistalle maksamattomat arvonlisäverot, ennakonpidätykset ja työnantajan sairasvakuutusmaksut, mikäli summa on vähintään 15 000€ ja ne ovat suorittamatta maksukehoituksen eräpäivänä. 

Omaverosta saatava yhteenveto verovelkojen maksutilanteesta sisältää tiedon siitä, julkaistaanko verovelka protestilistalla. Vaikka verovelkaa olisi ehtinyt syntyä, ei verovelkatietoa julkaista silloin, kun velat on maksettu eräpäivään mennessä, verot on poistettu muutoksenhaun vuoksi tai veroveloista on tehty verohallinnon hyväksymä maksujärjestely.

Ulosotto voi lähettää julkaistavaksi pienempiäkin summia. Ulosoton protestointien perusteena on pitkäaikainen ulosotto tai asiakkaan toteaminen varattomaksi tai tuntemattomaksi ulosotossa. 

Maksuviive kertoo ongelmista jo ennen protestilistalle joutumista

Usein laskujen maksu hidastuu yrityksessä jo ennen protestilistalle joutumista ja julkista maksuhäiriömerkintää. Tällöin puhutaan maksuviiveestä, jota kuvaa Paydex-indeksi. Paydexin perusteella on siis mahdollista arvioida sitä, miten hitaasti tai nopeasti yritys hoitaa laskunsa eräpäivään nähden.  

Laskujen maksun hidastuminen ja maksuhäiriö ei välttämättä vaikuta yrityksen arjessa mitenkään. Toisinaan maksuhäiriö voi kuitenkin aiheuttaa isojakin ongelmia. Maksuhäiriö vaikeuttaa esimerkiksi seuraavia asioita: 

  • laskulle ostamista yrityksen nimiin 
  • vakuutuksen ottamista
  • puhelinliittymän avaamista
  • lainojen nostamista. 

Siksi yrityksen kannattaa pyrkiä sopimaan esimerkiksi velkojiensa kanssa maksujärjestelyistä, jotta protestilistalle joutuminen vältettäisiin.

Haluatko tarkistaa yhteistyökumppanisi taloudellisen tilanteen?

 
Bisnoden verkkokaupasta löydät niin kotimaisten kuin ulkomailla toimivien yritysten luottotietoraportit. Raportilla näet esimerkiksi yrityksen luottoluokituksen, maksukäyttäytymistä kuvaavaan Paydex-indeksin sekä muut talouden tunnusluvut

Kotimaiset luottotietoraportit

Luottotietoraporttien lisäksi kotimaisista yrityksistä löydät tilaajavastuuraportin, kaupparekisteriotteen, tilinpäätösasiakirjat ja yhtiöjärjestyksen. Tarkasta kauppakumppanis taustat heti!
 

Eurooppalaiset luottotiedot

Verkkokaupastamme saat heti käyttöösi Euroopassa toimivien yritysten luottotietoraportit. Mikäli tarvitset raportteja toistuvasti, tutustu myös edulliseen D&B Credit Reporter luottotietopalveluun.