Nimenkirjoitusoikeus, prokuristi ja muut yrityksen vastuuhenkilöt

Nimenkirjoitusoikeus tarkoittaa sitä, että jollakin erikseen yksilöidyllä henkilöllä on oikeus tehdä yrityksen puolesta sopimuksia. Nimenkirjoitusoikeus voi olla aseman perusteella tapahtuvaa tai erikseen annettua. Yrityksen johtohenkilöt ovat siis yleensä myös nimenkirjoitusoikeutettuja, mutta nimenkirjoitusoikeuden voi antaa myös muille erikseen määritellyille henkilöille. 

Prokura eli nimenkirjoitusoikeus & prokuristi

Prokura on valtakirja eli lupa tehdä toimenpiteitä yrityksen puolesta. Elinkeinonharjoittaja, joka on merkitty kaupparekisteriin, voi antaa prokuran toiselle ihmiselle, eli prokuristille, elinkeinonharjoittajan yrityksen edustamiseen. Mikäli prokura on kirjallinen, voi prokuristi edustaa elinkeinonharjoittajaa myös viranomaisten kanssa asioidessa. 

Prokura on aina henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää toiselle henkilölle. Prokuran voi perua milloin tahansa. Mikäli prokura on ilmoitettu kaupparekisteriin, tulee myös peruminen ilmoittaa samalle taholle. Prokuristin muutos maksaa 40 euroa.

Vaikka nimenkirjoitusoikeus voi oikeuttaa tekemään monenlaisia toimenpiteitä yrityksen liiketoiminnan edistämiseksi, niin erityisesti kiinteistön kauppaan liittyvissä asioissa vaaditaan erityinen, yksilöity prokura. 

Prokuristi allekirjoittaa sopimukset niin, että niihin merkitään Yritys xy, T. Toimitusjohtajan puolesta, prokuristi A. Assistentti. Prokuristi ei voi allekirjoittaa yhtiön kaupparekisteri-ilmoitusta, eli sen tulee olla aina yrityksen johdon allekirjoittama. 

Prokuran voi antaa myös usealle henkilölle niin, että nimenkirjoitusoikeus on voimassa vain, kun henkilöt käyttävät sitä yhdessä. Tämä voi auttaa siinä, että yksittäinen henkilö ei voi tehdä liian isoja päätöksiä yrityksen puolesta.

Asiakassopimuksia solmittaessa on äärimmäisen tärkeää varmistaa, että yrityksen edustajalla todella on nimenkirjoitusoikeus, eli oikeus tehdä sitoumuksia yrityksen puolesta. Sillä vaikka henkilö on töissä yrityksessä, se ei välttämättä tarkoita sitä, että hän voi tehdä yrityksen puolesta sopimuksia.

Nimenkirjoitusoikeuden tarkistaminen

Bisnoden Yritysraporteista voi tarkistaa, kenellä yrityksessä on nimenkirjoitusoikeus. Nimenkirjoitusoikeus voi olla esimerkiksi myös osakeyhtiön hallituksen jäsenillä kaksi yhdessä, mutta hallituksen puheenjohtajalla yksin. 

Asemavaltuutus

Kaikkiin yrityksen puolesta tehtyihin toimenpiteisiin ei välttämättä tarvita erikseen annettua prokuraa tai erikseen nimettyä prokuristia, sillä työtekijällä voi olla myös asemavaltuutus. Asemavaltuutuksella tarkoitetaan henkilön mahdollisuutta tehdä työsopimuksensa puitteissa tavanomaisia sopimuksia. Esimerkiksi yrityksen työntekijä voi tehdä pieniä ostoja itse, mutta tarvitsee isompiin esimiehensä allekirjoituksen.

Osakeyhtiöllä ei lain mukaan ole pakko olla toimitusjohtajaa, mutta yrityksen hallitus voi sellaisen valita. Jos osakeyhtiöön on valittu toimitusjohtaja, on hänellä mahdollisuus edustaa hänen tehtäviinsä liittyvissä asioissa ilman erillisen prokuran nimeämistä.

Lain mukaan asemavaltuutuksen ylittävät oikeustoimet eivät sido valtuuttajaa - laki olettaa, että sopimuskumppanin tulisi ymmärtää se, milloin asemavaltuutettu ylittää toimivaltansa. Siksi esimerkiksi rivimyyjän kanssa isoa ja esimerkiksi erittäin edullista sopimusta tehdessä kannattaa tarkistaa sopimuksen pitävyys hänen esimieheltään - voi olla, että myyjä on sooloillut hinnan kanssa. 

Myös yhteistyökumppanin on osattava arvioida sopimuksen arvoa ja pääteltävä kuka yrityksessä pystyy sopimuksen allekirjoittamaan. Tällöin mahdollisen sopimusta koskevan erimielisyyden tullen ei jouduta tilanteeseen, jossa sopimuksen tehnyt on ylittänyt valtuutensa ja sopimus ei sido valtuuttajaa.

Usein toimitusjohtajilla on yrityksessä paljon valtaa hyväksyä yrityksen näkökulmasta erilaisia sopimuksia. Tästä huolimatta yrityksen mittakaavassa isot kaupat tai ostot voivat vaatia vielä yrityksen hallituksen hyväksynnän. Niinpä isoissa päätöksissä yritysjohdon kannattaa viedä asiat ennakkoon hallitukseen käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi. 

Tämä on tärkeää siksi, että hallituksen on hyvä olla tietoinen siitä, mitä yrityksessä tapahtuu. Jos asiat menevät mönkään, on hallitus ollut tietoinen asioista jo etukäteen ja tilanteeseen on ollut mahdollista puuttua jo ennen isoja taloudellisia seuraamuksia. 

Yrityksen toimitusjohtaja voi esimerkiksi hyväksyä yksin markkinointikampanjan oston, mutta ei kuitata yritystoimintaan laajasti vaikuttavaa toiminnanohjausjärjestelmän muutosta ilman hallituksen päätöstä.

Toimitusjohtajan edustusoikeus lakkaa, kun hän eroaa yhtiön palveluksesta. Yrityksen tulee itse huolehtia, että tiedot vastuuhenkilöistä ovat ajan tasalla ilmoittamalla muutoksista kaupparekisteriin.

Muut yrityksen vastuuhenkilöt

Yrityksestä tallennetaan eri tietokantoihin perustietojen lisäksi myös tiedot yrityksen vastuuhenkilöistä. Nimenkirjoittaja, eli prokuristi, on yksi tällaisista vastuuhenkilöistä, mutta vastuuhenkilöitä voivat olla myös toimitusjohtajat tai liiketoiminta-alueiden johtajat, hallituksen jäsenet jne. 

Lain mukaan vastuuhenkilöllä on oikeus edustaa yritystä. Nimenkirjoittaja taas saa tehdä yrityksen puolesta sopimuksia tai allekirjoittaa muita asiakirjoja. Jos pohdit uuden yhteistyökumppanin luotettavuutta, tarkista vastuuhenkilöiden kaikki yritysyhteydet - usein johtotason tekijät ovat vastuuhenkilöitä useissa eri yrityksissä.

Bisnoden yritysraportit kertovat, ketkä ovat yrityksen todellisia, rekisteriin merkittyjä vastuuhenkilöitä. Lisäksi saat tiedon heidän muista yritysyhteyksistä. 
Menschenmenge aus Vogelperspektive

Tarkista yrityksen vastuuhenkilöt ja nimenkirjoittajat

Bisnoden yritysraporteilta tarkistat helposti ja nopeasti ketkä yrityksen kaupparekisteriin merkityt vastuuhenkilöt ja nimenkirjoittajat ovat! Raportin saat käyttöösi heti verkkokaupasta.