Asiakkaasi konkurssi tai yrityssaneeraus voivat olla vakavia riskejä liiketoiminnallesi

Konkurssi on voi tulla täysin nurkan takaa. Asiakkaiden tai muiden yhteistyökumppanien tunnuslukujen ja muiden tietojen tarkistaminen on yleistä heti yhteistyötaipaleen alussa. Siksi tieto asiakkaan yrityssaneerauksesta tai jopa konkurssista voi olla ikävä yllätys - tiesitkö, että vanhat asiakkaat aiheuttavat luottotappioista jopa 80%! Luottotappioriskin hallinnan kannalta kannattaakin selvittää aika-ajoin myös nykyasiakkaiden taloudellinen tilanne. 

Konkurssia edeltävä asiakkaan maksukyvyttömyys tai sen uhka on ikävä asia, sillä se voi vaikuttaa bisnekseen huomattavasti. Asiakkaiden taloudelliset vaikeudet saattavat näkyä aluksi maksuaikojen pitenemisenä, tavarantoimitusvaikeuksina tai muina yritystoiminnan haasteina, mutta yrityssaneeraus tai konkurssi saattavat tulla eteen myös täysin ilman ennakkovaroitusta. 

Konkurssi on monen tekijän summa

Maksukyvyttömyydestä puhutaan, jos asiakasyritys joutuu tilanteeseen, jossa se ei selviä velkojen maksusta. Konkurssiin asettaminen edellyttääkin maksukyvyttömyyttä ja konkurssihakemuksen voi lähettää joko yrityksen edustaja tai velkoja. Konkurssihakemus lähetetään tuomioistuimelle. 

Konkurssi on tuomioistuimen päätettävissä, ja konkurssitilanteessa yrityksen omaisuus muuttuu konkurssipesän omaisuudeksi. Tuomioistuin määrää yritykselle pesänhoitajan, joka selvittää tilannetta yhdessä velkojien kanssa. 

Konkurssia ennen on kuitenkin mahdollisuus hakeutua yrityssaneeraukseen. Yrityssaneerausta voi hakea konkurssin tapaan joko yritys itse tai sitten sen velkoja. 

Liiketoiminnan luottotappioriskiä voi vähentää selvittämällä säännöllisin väliajoin niin kotimaassa kuin ulkomaillakin toimivien asiakasyrityksen taloudellinen tilanne. Taloudellisen kunnon saat helposti selville luottotietoraportilta.

Tilaa yritysraportti, jotta tiedät mikä on yhteistyökumppanisi taloudellinen tilanne

Yrityssaneeraus keinona yrityksen tervehdyttämiseen

Yrityssaneeraus on käytössä silloin, kun yrityksellä on velkoja, mutta toiminnan jatkaminen muutosten tekemisen jälkeen näyttää mahdolliselta. Yrityssaneerausta haetaan konkurssin tapaan tuomioistuimelta, joka hyväksyy tai hylkää yrityssaneeraukseen hakeutumisen. 

Yrityssaneeraus on tilanne, jossa veloille sovitaan maksuohjelma ja joitakin velkoja voidaan antaa myös anteeksi. Vaikka osa maksuista jäisi saamatta yrityssaneerausongelman vuoksi, voi se silti olla yrityksen kannalta parempi kuin se, että asiakas menee konkurssiin. 

Yrityssaneeraukseen joutumisen taustalla voivat olla rahoitusvaikeudet tai yrityksen rakenteelliset ongelmat. Saneerausohjelman kesto on usein vuosia ja saneerausohjelman toteuttamisesta vastaa velallinen. Tämän vuoksi hyvät suhteet velkojiin sekä aktiivinen viestintä tilanteesta ovat tärkeitä. Yrityssaneerausjärjestely voi raueta, mikäli velallinen ei toimi yrityksen tervehdyttämistä edistävällä tavalla. 

Jos yrityssaneeraus keskeytyy, on usein edessä konkurssi. Yhteistyökumppanin konkurssi voi tarkoittaa sitä, että isoja maksuja tai tuote-eriä jää kokonaan saamatta. 

Konkurssi & varautuminen - tieto turvaa selustan

Vaikka konkurssi tulisi yllättäen, voivat signaalit yritystoiminnan haastavuudesta saattavat olla ilmassa jo ennen yrityssaneerausta ja/tai konkurssia. Maksuhäiriöt ovat yksi merkki - toki kaikki yritykset joilla on maksuhäiriöitä eivät ole menossa konkurssiin. Mutta jo ennen maksuhäiriöitä ongelmat saattavat näkyä laskujen kiertonopeudessa maksutapaindeksin kautta. 

Maksutapaindeksi kuvaa sitä, miten nopeasti yritys maksaa sille kertyneet laskut. Toki laskujen maksukäytännöissä yritysten välillä on eroa - isoissa yrityksissä maksuprosessit saattavat olla hitaita, kun lasku kiertää turvallisuus- ja kustannuspaikkasyistä monen ihmisen kautta. 

Konkurssi on siis pitkän tien pääpiste. Maksutapaindeksi näyttää kuitenkin laskujen maksunopeuden trendin. Siitä huomaa, jos yrityksellä onkin kestänyt aiempaa kauemmin laskujen maksussa. Tämä voi johtua myös siitä, että yritys on esimerkiksi muuttanut maksukäytäntöjään. Toisaalta hidastunut laskujen maksu saattaa kieliä myös yrityksen taloudellisista vaikeuksista. Yrityksen ongelmat voivat näkyvä siis jo ennen virallisia maksuhäiriöitä tai konkurssihakemusta. 

Kuinka monella on edessä konkurssi? Koronaindeksi kertoo, mikä on konkurssien tilanne

Bisnoden julkaisema koronaindeksi kertoo koronakriisin vaikutuksesta suomalaisten yritysten toimintaan. Koronaindeksi kuvaa sitä, mihin suuntaan Suomen talous on menossa. Koska koronaindeksi päivitetään kerran viikossa, näyttää se erittäin ajantasaiset tiedot. 
Koronaindeksin taustalla on Bisnoden laaja data. Sen avulla trendejä voi ennakoida ja analysoida riittävän ajoissa. Koronaindeksi kokoaakin monta erilaista tietolähdettä yhdeksi selkeäksi indikaattoriksi suomalaisten osakeyhtiöiden taloudellisesta tilanteesta. 
Konkurssi ja yrityssaneeraus - koronaindeksi
Koronaindeksi perustuu Suomesta kerättyihin tietoihin mm. Oikeusrekisterikeskuksen ja Patentti- ja rekisterihallituksen osalta. 

Haluatko tarkistaa yhteistyökumppanisi taloudellisen tilanteen?

 
Bisnoden verkkokaupasta löydät niin kotimaisten kuin ulkomailla toimivien yritysten luottotietoraportit. Raportilla näet esimerkiksi yrityksen luottoluokituksen, maksukäyttäytymistä kuvaavaan Paydex-indeksin sekä muut talouden tunnusluvut

Kotimaiset luottotietoraportit

Luottotietoraporttien lisäksi kotimaisista yrityksistä löydät tilaajavastuuraportin, kaupparekisteriotteen, tilinpäätösasiakirjat ja yhtiöjärjestyksen. Tarkasta kauppakumppanis taustat heti!
 

Eurooppalaiset luottotietoraportit

Verkkokaupastamme saat heti käyttöösi Euroopassa toimivien yritysten luottotietoraportit. Mikäli tarvitset raportteja toistuvasti, tutustu myös edulliseen D&B Credit Reporter luottotietopalveluun.