Tilasto

Yksityishenkilöt

Luottotietomerkinnät
Yksityishenkilöitä koskevia maksuhäiriöitä kannattaa tarkastella kahdesta eri kulmasta, eli maksuhäiriömerkinnän saaneiden henkilöiden määrän sekä maksuhäiriöiden määrän näkökulmista. Maksuhäiriö säilyy rekisterissä pääsääntöisesti kahdesta kolmeen vuoteen. Valtaosalla luottotietorekisteriin merkityistä henkilöstä on useita maksuhäiriömerkintöjä.


Huom. Tilastointitavan muutoksesta johtuen, tilastot eivät sisällä omaehtoinen luottokielto -merkintöjä (OLK) lokakuusta 2020 lähtien.

Yksityishenkilöt, jotka ovat saaneet ensimmäisen luottotietomerkinnän

 Huom: 05/2012 poikkeuksellisen korkea uusien henkilöiden määrä johtuu tilastointitavan muutoksesta, eikä kuvasta todellista trendiä.

 

Kaikki yksityishenkilöt, joilla on rekisteriin merkitty luottotietomerkintä

 

Uudet luottotietomerkinnät

 

Kaikki luottotietomerkinnät