ON-DEMAND WEBINAARI

Dataohjautuva asiakaskokemus

Katso webinaari

Bisnoden tietosuojasta

Bisnodella käsittelemme tietojasi aina voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Lue lisää tietojenkäsittelyyn liittyvistä periaatteistamme tietosuojaselosteestamme.

Datan ja analytiikan rooli asiakaskokemuksen johtamisessa

Kosketuspisteiden ja palvelukanavien lisääntyessä asiakaskokemus pirstaloituu. Samaan aikaan kuluttajien odotukset kasvavat jatkuvasti. Kuluttajat odottavat entistä yksilöllisempiä ja personoidumpia kohtaamisia myös digitaalisissa kanavissa.

Muuttuvassa maailmassa perinteiset keinot asiakaskokemuksen kehittämiseen eivät pelkästään riitä. Asiakaskokemuksen taustalle tarvitaan dataa ja analytiikkaa kertomaan minkälaisia palveluodotuksia kuluttajilla on ja miten he mieluiten meidän kanssa asioivat.

Webinaarissa kerromme tutkimustuloksia siitä, miten suomalaiset kuluttajat tekevät ostopäätöksiä ja missä kanavissa he viettävät aikaansa. Analysoimalla asiakkaan ostopolkua ja asiakaskokemukseen vaikuttavia tekijöitä yritys voi tehdä parempia kanavavalintoja, kohdentaa markkinointia tehokkaammin ja personoida palveluita paremmin asiakkaiden tarpeita vastaaviksi.