Dataohjautuva markkinointi Digitaalinen transformaatio

4 growth hacking vinkkiä markkinoinnin ROI:n kasvattamiseen

julia-friman-bisnode

Startupit ovat tunnettuja siitä, että ne saavat aikaan huimaa kasvua pienillä resursseilla. Vastaavanlaisesta innovatiivisesta ajattelusta ja tehokkaasta resurssien käytöstä kumpuavasta kasvusta hyötyisi myös suomalainen markkinointi, joka viimeaikaisen keskustelun perusteella näyttää edelleen usein jäävän muiden funktioiden varjoon.

Sean Ellis on start-up maailmassa tunnettu kasvuguru, joka tunnetaan myös kasvuhakkeroinnin, eli Growth Hackingin, isänä. Growth hacking termillä hän halusi kuvata markkinoinnin toimenkuvaa ketterässä startupissa. Kasvuun fokusoituneessa kulttuurissa tarvittiin henkilöä, jonka keskeisimmät osaamisalueet poikkesivat vahvasti markkinoinnin perinteisestä toimenkuvasta. Oli löydettävä henkilö, joka ymmärtää analytiikkaa, numeroita ja tekniikka, mutta myös ajattelee luovasti ja asiakaslähtöisesti ymmärtäen samalla liiketoiminnan tavoitteita.

Käytännön esimerkkejä tehokkaasta kasvuhakuisesta markkinoinnista löytyy useita. Eräs näistä on Dropbox, joka kehitti tehokkaan suositteluun perustuvan ohjelman. Dropbox antoi 500 MB ilmaista tallennustilaa sekä suosituksen tekijälle, että suosituksen kautta tulevalle uudelle asiakkaalle. Tämän yksinkertaisen suositteluun perustuvan ohjelman avulla Dropbox kasvatti reilussa vuodessa käyttäjämääränsä noin sadasta tuhannesta neljään miljoonaan.

Twitter vuorostaan tutki omaa dataansa ja huomasi, että käyttäjät, jotka seuraavat yli 30 henkilöä pysyvät todennäköisimmin aktiivisina käyttäjinä. Hyödyntämällä tätä tietoa Twitter kehitti palveluunsa ominaisuuksia, jotka auttavat käyttäjiä löytämään uusia seurattavia henkilöitä heti rekisteröitymisen yhteydessä ja sen jälkeen. Tällä tavoin Twitter onnistui pienellä panostuksella sitouttamaan paremmin käyttäjiä palvelunsa käyttöön.

Startupit ovat siis erinomaisia löytämään kasvua ja kehitystä pienistä asioista. Sellaisistakin, joiden vaikutus lopputulokseen on usein liian helppo sivuuttaa. Startup henkisen growth hacking markkinoinnin ydin tiivistyykin osuvasti seuraavaan eräästä blogista poimimaani lainaukseen:

”Kasvuhakkerointi on markkinointia, joka dataan ja testaukseen keskittymällä tavoittaa ja sitouttaa asiakkaat tehokkaasti”.

Tässä määritelmässä on mielestäni monta yhtymäkohtaa onnistuneeseen markkinointiin millä tahansa toimialalla asiakaskunnasta riippumatta. Alla olevassa listassa tiivistyy näistä keskeisimmät:

  • Iso kuva ja pienet yksityiskohdat Jotta markkinointia voidaan tehdä tehokkaasti, on hallittava liiketoiminnan suuret linjat sekä tavoitteet ja hajautettava nämä pienempiin osiin konkreettisten toimenpiteiden suunnittelemiseksi. The Economistin tuottaman raportin mukaan markkinointijohtajat odottavat tänä päivänä alaisiltaan ennen kaikkea strategisen kokonaiskuvan hallintaa, mutta myös dataan, tekniikkaan ja markkinoinnin toimenpiteisiin liittyvien yksityiskohtien hallintaa.
  • Testaaminen ja kokeilu Sama tekeminen harvoin tuottaa uusia tuloksia. Siksi voimakkaaseen kasvuun tähtäävät markkinoijat suhtautuvat testaamiseen lähes pakkomielteisesti. Jotta kehitystä saadaan aikaan, on jatkuvasti keksittävä uutta ja kokeiltava erilaisia lähestymistapoja. Kasvuhakuisessa growth hacking markkinoinnissa testataan, kokeillaan, seurataan tuloksia ja otetaan laajasti käyttöön parhaita tuloksia tuottavat ideat. Kyse on uteliaisuudesta ja halusta oppia jatkuvasti uutta.
  • Vähemmän on enemmän Kun markkinointibudjetin nyörit ovat tiukalla, fokus on siirrettävä tehokkaaseen tekemiseen. Tähän liittyy oleellisesti se, että esimerkiksi verkkomainonnalla ei tavoitella laajaa yleisöä, vaan kohdennetusti oikeita henkilöitä. Tavoittavuuden lisäksi on hyödyllistä seurata samaan aikaan myös muita mittareita. Jos esimerkiksi tavoittavuus kasvaa, mutta samalla klikit ja konversio laskevat, on todennäköisesti kyse siitä, että viesti ja kohderyhmä eivät ole kohdanneet. Datan ja analytiikan avulla on mahdollista sovittaa nämä kaksi paremmin yhteen siten, että saavutetaan paras mahdollinen konversio.
  • Vanhat asiakkaat Monesti on kuultu, että vanhan asiakkaan pitäminen on kannattavampaa kuin uuden hankkiminen. Omien asiakkaiden uskollisuudesta ja tyytyväisyydestä huolehtimista ei siis ole syytä unohtaa. Esimerkiksi Dropboxin tapaus näyttää sen, miten suuri voima tyytyväisen asiakkaan suosittelulla voi olla liiketoiminnan kasvuun. Ole siis kiinnostunut asiakkaistasi, selvitä mihin he ovat tyytyväisiä ja mitä sen sijaan pitäisi kehittää. Palkitse heitä ja anna heille myös mahdollisuus levittää sanaa eteenpäin.

Tilaa viimeisimmät uutiset datasta, analytiikasta ja asiakaskokemuksesta suoraan sähköpostiisi

Bisnoden tietosuojasta

Bisnodella käsittelemme tietojasi aina voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Lue lisää tietojenkäsittelyyn liittyvistä periaatteistamme tietosuojaselosteestamme.