Unohda mutu-tunne, luota faktoihin!

12 helmi 2020

Jopa 25 % yritysjohtajista perustaa päätöksensä mutu-tunteeseen. Kun elämme maailmassa, joka yhä enemmän nojautuu dataan ja sen tuomiin hyötyihin, on aika vihdoin kohdata faktat. Etenkin silloin, kun kyseessä on yrityksesi kohtaloon vaikuttavat päätökset.

Johtavat ja innovatiiviset urheilujoukkueet, jotka ovat aiemmin tehneet päätöksiä luottaen vain muutamien kokemuksiin, ovat kääntyneet faktojen ja tilastojen puoleen. Kun kilpailu liiketoimintakentässä on kovaa, datavetoiset päätökset tekevät eron voittajien ja häviäjien välillä.

Me Bisnodella olemme puhuneet smart datan hyödyntämisen puolesta jo pitkään. Itse asiassa, olemme jo 60-luvulta lähtien tarjonneet ytimekästä kohdennusdataa asiakkaille. Vaikka keinot ovat matkan varrella muuttuneet, uskomme silti edelleen siihen, että data auttaa viemään liiketoimintaa eteenpäin. Uusimmassa raportissamme 7 askelta datavetoiseen organisaatioon tarkastelemme sitä, mitä johto tekee tai jättää tekemättä ottaakseen täyden hyödyn irti tämän hetkisestä digitaalisesta vallankumouksesta.

Raporttia varten olemme kartoittaneet nykyisen tilanteen ja kartoituksen pohjalta laadimme johtoportaalle suosituksia tulevaisuutta varten riippumatta siitä, millä datavetoisen päätöksenteon portaalla yritys on. Haastattelimme raporttia varten yli 300 c-tason johtajaa eri puolilta Eurooppaa. Haastatteluiden tulokset toivat esiin joitakin huolestuttavia näkökulmia. Näistä esimerkkinä ovat tämän hetkinen luottamus dataan sekä riippuvaisuus intuitiosta päätöksenteossa.

Tutkimuksen tulokset osoittavat nimittäin, että yksi neljästä tekee tänä päivänä päätöksiä perustuen intuitioon.. Lisäksi lähes puolet vastaajista ovat yhtä mieltä siitä, että vuonna 2030 muistelemme huvittuneina data-analytiikan tasoa vuonna 2019. Näemme siis, että epäselvyyttä on. Monet haastatelluista yritysjohtajista ymmärtävät, että tällä hetkellä smart dataa ei käytetä tehokkaasti. Tästä huolimatta lähes 25 % vastaajista kertoo, että he eivät tee datavetoisia päätöksiä.

Yksi tutkimuksen huomattavimmista väitteistä on se, että vuonna 2030 markkinoiden herruus kuuluu sille, joka käyttää dataa paremmin kuin kukaan muu. Tämä on luottavainen toteamus siitä, miltä tulevaisuus saattaisi näyttää. Kuitenkin, kun katsomme datainvestointien allokaatiota, aivan liian vähän käytetään suorituskykyä parantavaan isoon kolmikkoon. Myynti, tuotekehitys ja markkinointi ovat kriittisiä suorituskyvyn ajureita, mutta silti liian vähän investointeja ohjataan niihin.

Kerta toisensa jälkeen kohtaamme sen, että yritykset näkevät datan maalaaman tulevaisuuden. Tästä huolimatta monet yritykset eivät ole heränneet siihen, että tulevaisuus on täällä ja toimenpiteitä on tehtävä mielellään ennemmin kuin myöhemmin. Tutustu raporttiin 7 askelta datavetoiseen tulevisuuteen ja opi, miten yrityksissä eri puolilla Eurooppaa ajatellaan datasta!

Näin investoinnit jakautuvat eurooppalaisissa yrityksissä

 

 

 
TUTKIMUSRAPORTTI

7 askelta datavetoiseen organisaatioon

300 eurooppalaisen yritysjohtajan ajatuksia datavetoisuudesta ja siihen liittyvistä haasteista
Lataa tutkimusraportti