Etsi

Oman yrityksen talous ja sen vakavaraisuus kiinnostavat jokaista yrittäjää. On kuitenkin lähes yhtä tärkeää, ellei jopa tärkeämpää tuntea kauppakumppaneiden taustat ja taloudellinen kunto. Nimittäin muutokset esimerkiksi asiakkaan taloutta kuvaavissa tunnusluvuissa voivat nopeastikin heijastua oman yrityksesi tunnuslukuihin. Monet yritykset tarkastelevatkin säännöllisesti asiakkaiden ja toimittajien taloustietoja.

Monet näistä tarkastuksista kuitenkin kohdistuvat uusin asiakkaisiin. Tiesitkö, että itse asiassa jopa 80 prosenttia yritysten luottotappioista ovat vanhojen asiakkaiden aiheuttamia? Tämä johtuu esimerkiksi siitä, että huomattava osa yrityksen myynnistä tulee vanhoilta asiakkailta. Lisäksi on usein helppo unohtaa tarkkailla asiakasta, jonka kanssa on käynyt kauppaa jo useamman vuoden.

Miten hyvin tunnistat kauppakumppaneihisi liittyvän riskin? Entä, hallitsetko keskeisimmät riskiä ja kannattavuutta kuvaavat talouden tunnusluvut? Tässä oppaassa kerromme, miten liiketoimintaan liittyvää riskiä on mahdollista arvioida ja käymme läpi muutamia keskeisiä talouden tunnuslukuja.

Perusteet: Kannattavuus, vakavaraisuus, maksuvalmius ja kasvu

Yritykseen liittyvä epäonnistumisen riski ja onnistumisen mahdollisuus perustuvat sen kannattavuuteen, maksuvalmiuteen, vakavaraisuuteen ja kasvuun. Kannattavuudella tarkoitetaan koko sijoitetulle pääomalle saatavaa tuottoa eli kokonaismenojen kykyä tuottaa tuloja pitkällä aikavälillä. Maksuvalmius taas tarkoittaa sitä, miten hyvin käytettävissä oleva rahoitus riittää maksuvelvoitteiden hoitamiseen joka hetki. Vakavaraisuus vuorostaan tarkoittaa rahoitusrakenteen terveyttä. Kun rahoitusrakenne on terve, ei vieraan pääoman osuus ole yrityksessä hallitseva. Kasvu taas merkitsee yrityksen koon ajallista muuttumista.

Maksuvalmius ja vakavaraisuus jakaantuvat dynaamiseen (virtoihin perustuvaan) ja staattiseen (varantoihin perustuvaan lähestymistapaan). Dynaamisella maksuvalmiudella tarkoitetaan tulorahoituksen riittävyyttä maksuvelvoitteiden hoitamiseen. Staattinen maksuvalmius vuorostaan määritellään nopeasti rahaksi muutettavan omaisuuden riittävyydeksi lyhytaikaisen vieraan pääoman kattamiseen. Se muodostaa rahoituspuskurin maksuhäiriöitä vastaan.

Staattinen vakavaraisuus merkitsee omaisuuden arvon riittävyyttä vieraan pääoman kattamiseen. Näiden erotus eli oma pääoma toimii puskurina mahdollisia tulevia tappioita vastaan. Dynaamisella vakavaraisuudella ymmärretään tulorahoituksen riittävyyttä vieraan pääoman maksuvelvoitteiden hoitamiseen. Se tarkoittaa siis sitä, miten hyvä vieraan  pääoman takaisinmaksukyky yrityksellä on.

Yrittäjän talousopas

Lataa opas ja ota talouden tunnusluvut haltuun

Täytä tietosi alle ja saat maksuttoman materiaalin heti sähköpostiisi!