Data COVID-19 -kriisin aikana: Näin datavetoisuus auttaa varautumaan arvaamattomaan

04 marras 2020

Aidosti datavetoinen lähestymistapa edellyttää varautumista odottamattomaan ja vaikeista tilanteista selviytymistä ilman minkäänlaista opaskirjaa. Harvoin tätä kykyä on tarvittu niin paljon kuin koronapandemian aikana.

Ei ole yllätys, että globaalin, nopeasti etenevän kriisin aikana ulkoisen, luotettavan datan tarve on kasvanut entisestään monissa yrityksissä. Joillekin datavetoisesti toimiville yrityksille koronapandemia on osoittanut sen, että he ovat oikealla tiellä. Datavetoisuudessa hidastelleille yrityksille vuoden 2020 myllerrys on vuorostaan ollut herätyksen paikka: nyt on aika ryhtyä hommiin, jotta seuraavaan kriisiin ollaan paremmin varautuneita.

Ulkoiset muutokset ovat usein parhaita paikkoja sisäisen muutoksen käynnistämiselle. Esimerkiksi etätyöhän liittyi ennen koronakriisiä paljon epävarmuutta. Käytäntö kuitenkin osoitti, että skeptisyys on monin paikoin ollut liioiteltua. Kun ulkoiset tekijät, kuten koronapandemia, pakottavat meidät ajattelemaan liiketoimintaa uudesta näkökulmasta, on maaperä usein otollisempi kulttuurimuutokselle.

 

Monissa yrityksissä niin Suomessa kuin kansainvälisestikin koronapandemia on toiminut digitalisaation katalysaattorina ja vienyt eteenpäin jo käynnissä olevaa muutosta. Näin on tapahtunut esimerkiksi Ruotsissa paikkatietoratkaisuita toimittavassa globaalissa teknologiayrityksessä. ”Koronakriisi on vauhdittanut digitalisaatioprosessiamme, vaikka mielestäni olimme hyvissä asemissa jo ennen kriisiä. Meidän on täytynyt entistä voimakkaammin digitalisoida ulkoinen ja sisäinen viestintämme kaikissa organisaatiomme osissa. Uskon, että ilman koronakriisiä tämä digiloikka olisi vaatinut paljon enemmän aikaa ja työtä”, sanoo Esri Swedenin markkinointijohtaja Ulrika Linné Åqvist.

Pandemian aiheuttamat talousvaikeudet ovat kuitenkin myös saaneet yrityksiä laittamaan data-analytiikkainvestointejaan jäihin ja pohtimaan omaa nykytilannettaan. ”Nyt meidän pitää kysyä itseltämme: Mitä olemme tehneet muuttaaksemme omaa tonttiamme – siis todella muuttaaksemme? Tästä tulee entistä tärkeämpää. Seuraavan kahden vuoden aikana yritykseen ei virtaa rahaa ja asiakkaitakin on entistä vähemmän, mikä tietenkin rajoittaa rahan saatavuutta ja investointihalukkuutta”, kertoo Stena Linen transformaatiojohtaja Jari Virtanen.

Monissa organisaatioissa kriisillä on kuitenkin ollut myös positiivisia vaikutuksia. Esimerkiksi Rambollin markkinointipäällikkö Christian Linnelyst toteaa vaikutuksen olleen ”enimmäkseen positiivinen”: ”Koko yrityksessä on huomattu, että digitaalinen työnteko on erittäin tehokasta: saamme paljon enemmän aikaan ja olemme oppineet uusia yhteistyön muotoja. Tässä on ollut apuna esimerkiksi Teams.” Svea Ekonomin myyntijohtaja HB Nordström on samaa mieltä: ”Monissa organisaatioissa on ollut muutosvastarintaa, sillä ihmiset ovat olleet niin tottuneita olemassa oleviin järjestelmiin. Nyt kun organisaatioiden on ollut pakko luopua totutusta ja digitalisoitua, on huomattu työskentelyn olevan paljon helpompaa tai tehokkaampaa.”

Monet yritykset, esimerkiksi Stora Enso ja Telia Sweden, huomasivat olevansa hyvissä asemissa kriisin iskiessä, koska ne olivat jo edenneet pitkälle matkallaan datavetoisuuteen. Näille yrityksille pandemia on ennen kaikkea osoittanut, että he ovat jo oikealla tiellä – että digitalisaatio todella on tulevaisuuden suunta. Muille yrityksille vuosi 2020 on ollut silmiä avaava kokemus.

”Me, kuten muutkin yritykset ja organisaatiot, saamme entistä enemmän hyötyä datavetoisuudesta maailmassa, joka on yhä verkottuneempi digitaalisesti. [...] Analytiikkaitaitojamme täytyy vahvistaa. Jatkossa testaamme ideoita ja ennustamme tapahtumia analytiikan avulla. Maantieteellisen datan linkittäminen muihin datatyyppeihin on entistä arvokkaampaa, kun globaaleista suhteista tulee tärkeämpiä. [Tämänhetkisen koronapandemian aikana] laaja yleiskäsitys globaalista tilanteesta on ollut kriittisen tärkeä tekijä ratkaisujen löytämisessä”, Esri Swedenin markkinointijohtaja Ulrika Linné Åqvist toteaa lopuksi.

Data on vielä monessa mielessä kartan valkoista aluetta, jolla liikkuminen voi olla sekä vaarallista että erittäin palkitsevaa. Olemme julkaisseet avuksesi tutkimusraportin ”Data-driven Master Class: 10 oppia eurooppalaisilta digitalisaation edelläkävijöiltä”. Vinkit perustuvat Bisnoden tilaamaan ja Kairos Futuren toteuttamaan laajaan tutkimukseen. Tutkimuksessa syvähaastateltiin henkilöitä, jotka toimivat IT- ja datatoimintojen sekä markkinoinnin ja liiketoiminnan kehityksen johtotehtävissä eurooppalaisissa yrityksissä. Mikä olisikaan parempi tapa aloittaa matka datavetoisuuteen kuin oppia niiltä, jotka jo etenevät reipasta vauhtia kohti entistä tehokkaampaa ja tuottoisampaa datavetoista tulevaisuutta?

TUTKIMUSRAPORTTI

Data-Driven Master Class

10 oppia eurooppalaisilta digitalisaation edelläkävijöiltä
Tilaa tutkimusraportti