Miksi modernilla johtajuudella on keskeinen rooli matkalla datavetoisuuteen?

Bisnoden edellinen tutkimusraportti 7 askelta datavetoiseen organisaatioon osoitti selvästi, että datavetoiset organisaatiot olivat monin tavoin muita edellä. Lisäksi raportti toi esiin sen, että johdolla on suuri vastuu, mikäli muutosta halutaan todella saada aikaan. Data on osa ydinstrategiaa, joka edellyttää koko organisaation sitoutumista. Johdon on kuitenkin otettava ohjat käsiin, jotta asiat edistyvät.

Nimittäin datavetoisuudessa on pohjimmiltaan kyse kulttuurin muutoksesta. On luovuttava mutu-tunteesta ja alettava luottamaan dataan. Niin kuin missä tahansa muutoksessa, on johdon kyettävä osoittamaan koko organisaatiolle suunta ja varmistettava, että kaikki kulkevat samaa määränpäätä kohti.

Paine siirtymiselle kohti datavetoista strategiaa tulee yleensä kahdesta suunnasta: ylhäältä alas ja ulkoa sisään. Useimmiten yritykset eivät itse keksi, että olisi hyvä idea keskittyä dataan, vaan ulkoiset voimat pakottavat niitä tähän suuntaan. Asiakkaiden odotukset ja kilpailijoiden strategiat tekevät datasta avaintekijän, kun kyse on pitkän aikavälin selviytymisestä.

Tämä puolestaan tarkoittaa, että ylimmän johdon pitää toimia muutoksen ajurina. Johto vastaa strategiasta, johon datan tulee linkittyä voimakkaasti. Lisäksi johto pystyy kohdistamaan hankkeeseen tarpeeksi resursseja, joiden avulla päästään alkuun ja varmistetaan datastrategian onnistuminen.

Ilman vahvaa mandaattia johdolta matka datavetoisuuteen on tuhoon tuomittu jo ennen kuin se edes alkaa. Osa Kairos Futuren ja Bisnoden tutkimusta varten haastatelluista totesi, että heidän tapauksessaan siirtymä datavetoisuuteen on tapahtunut tasapuolisesti molemmista suunnista: ylhäältä alas ja alhaalta ylös. Myös tähän kuitenkin pätee se, että tarvitaan ylhäältä alas -johtamista, jotta muutokselle saadaan vahva perusta.

Kansainvälisen pakkausmateriaaleja valmistavan Amcor-konsernin luottojohtaja Kurt Vanwingh, toteaa: ”Kyse on perustan luomisesta, siitä, että sanotaan ’Tämä on päämäärä, tämän haluamme saavuttaa, tämä on prosessi, jolla siihen pyritään’ – yhteisymmärryksen saavuttamisesta ja sitten toteutuksesta. Jos toimit päinvastoin ja aloitat yksityiskohdista, riskinä on, että et pääse lainkaan eteenpäin. Tällöin sinulle ei myöskään delegoida tarvittavia valtuuksia.”

Toisin sanoen yrityksissä, joissa matka datavetoisuuteen on vielä edessäpäin, johdon on tartuttava toimeen viimeistään nyt – sen on sekä saatava asiat etenemään että osoitettava organisaatiolle oikea suunta. Matkan pointti ei itse asiassa ole data. Kyse on siitä, mitä data auttaa sinua saavuttamaan. Niinpä ensimmäinen askel matkassa kohti datavetoisuutta on määritellä se, mitä halutaan saavuttaa. Haluatko esimerkiksi myydä lisää nykyisille asiakkaille vai löytää uusia? Vasta, kun tavoite on selkeä, voi data-analytiikka tuoda sinulle tarvitsemasi vastaukset.

TUTKIMUSRAPORTTI

Data-Driven Master Class

10 oppia eurooppalaisilta digitalisaation edelläkävijöiltä
Tilaa tutkimusraportti