Liiketoiminnan jatkuvuus on kriittistä epävakaassa ympäristössä

08 touko 2020

Viimeisen vuosikymmenen aikana yritykset ovat käyneet kauppaa matalan riskin liiketoimintakentässä. Luottotappiot ovat olleet maltillisia niin kotitalouksien kuin yritystenkin näkökulmasta.

Tällä hetkellä liiketoimintaan liittyvät riskit ovat kuitenkin muuttuneet merkittävästi. Tietyillä toimialoilla riskitaso on jo noussut voimakkaasti. Näin on käynyt esimerkiksi matkailualalla ja kuluttajakaupassa. Muilla toimialoilla, kuten asuntokaupassa ja finanssisektorilla riskit kasvavat koronan viruksen keston mukaan.

Epävarmuus markkinoilla on aiheuttanut sen, että liiketoiminta on tällä hetkellä hidastunut. Tuotteiden ja palveluiden myynnin lopettaminen maksamatta jäävien laskujen pelossa ei kuitenkaan ole ratkaisu nykyisessä tilanteessa. Talouselämä selviytyy ainoastaan, jos yrittäjät, myyjät ja kuluttajat jatkavat kaupankäyntiä. Tämä koskee sekä yksittäisiä yrityksiä että yhteiskuntaa kokonaisuudessaan.

Yritysten on mukauduttava nopeasti. Pitkään unohduksissa ollut kyvykkyys on herätettävä uudelleen henkiin – miten teemme luottopäätöksiä liiketoimintakentässä, jossa riskitaso on korkea?

Bisnode on havainnut, että luottotietoraportteja käytetään nyt vähemmän eri puolilla Eurooppaa. Samaan aikaan nykyasiakkaiden taloudellisen tilanteen valvonta on kasvanut merkittävästi. Toisin sanoen, asiakkaamme käyvät kauppaa uusien asiakkaiden kanssa aiempaan verrattuna vähemmän ja käyttävät enemmän aikaa nykyisten asiakkaiden monitorointiin. Yritysten, jotka vain muutamia viikkoja sitten ovat käyttäneet korkeaa luottoluokitusta uusien liiketoimintasuhteiden pohjana ja matalia luokituksia liiketoimintamahdollisuuksien hylkäämiseen, on nyt arvioitava luottopäätösprosessit uudelleen.

Toimialamme velvollisuus on, että emme lamauta kaupankäyntiä. Emme halua aiheuttaa tarpeetonta laskusuhdannetta tilanteessa, joka saattaa nopeasti kehittyä globaaliksi lamaksi. Meidän tehtävämme on tarjota oikeanlaista opastusta, jonka turvin yritykset uskaltavat edelleen käydä kauppaa. On pidettävä mielessä, että luottotietoraporttien ja luottoluokitusten tehtävänä on rakentaa luottamusta ja helpottaa kaupankäyntiä.

Luottoluokitukset perustuvat sekä historialliseen dataan (kuten vuosikertomuksiin) että reaaliaikaiseen dataan (kuten maksukäyttäytymiseen). Mallissamme yksittäisten yritysten historiatietoa rikastetaan makrodatalla, toimialaa kuvaavalla datalla sekä useista eri lähteistä kerätyillä tilastoilla. Lisäksi teemme töitä prediktiivisen analytiikan kanssa, jonka tarkoituksena on analysoida suuria määriä dataa löytääksemme yleisiä käyttäytymismalleja ja ennustaaksemme, miten yksittäinen yritys tulee todennäköisimmin toimimaan tulevaisuudessa.

Luottoluokitus tai -pisteytys ei itsessään ole luottopäätös. Sen on tarkoitus toimia osana laajempaa päätöksentekoa. Tukeakseen tätä yritysten on lisättävä omaa dataansa ja hyödynnettävä osaamistaan sekä kokemustaan asiakkaista ja potentiaalisista asiakkaista.

Tässä muutamia vinkkejä luottopäätösten tekemiseen uudessa ympäristössä:

  1. Ole datavetoinen. Käytä asiakkaiden taloudellisen vakauden arvioimiseen luottoluokituksia, joissa yhdistyvät asiakaskohtainen historiadata, makro- ja toimialadata sekä prediktiivinen analytiikka
  2. Tunnet itse asiakkaasi parhaiten - käytä omaa asiakastietoasi. Jos tietyn asiakkaasi maksut ovat myöhässä tällä hetkellä, se ei välttämättä tarkoita sitä, että he eivät tule maksamaan lainkaan.
  3. Käy läpi tärkeimmät asiakkaasi ja valmistaudu keskusteluun sen varalta, että nämä asiakkaasi ajautuvat haastavaan tilanteeseen. Ole joustava esimerkiksi silloin, kun kyseessä on hankaluuksissa olevien asiakkaiden tilausten koot sekä maksuehdot. Yritä kuitenkin pysyä lujana vakaiden asiakkaiden kanssa, jotka yrittävät saada parempia ehtoja koronatilanteen varjolla.
  4. Ennen kuin aloitat uuden liiketoimintasuhteen sellaisen asiakkaan kanssa, jonka toimiala kokee kovia pandemian seurauksena, arvioi tarkkaan luottotietoraporttien avulla onko asiakkaalla ollut haasteita ennen koronakriisiä. Keskustele tilanteesta heidän kanssaan. Loppujen lopuksi riski voi hyvinkin olla hallittavissa.
  5. Seuraa valtion tukitoimenpiteitä ja sitä, miten ne on suunniteltu. Niiden avulla saatat onnistua pienentämään riskiäsi hyväksyttävälle tasolle myydessäsi tietyille asiakkaille.

 

Jopa aikoina, jolloin liiketoimintariski on kohonnut, kaupankäynti on mahdollista. Tästä huolimatta on tärkeää, että yrityksillä on käytössään entistä edistyksellisemmät strategiat riskien arviointiin sekä monipuolisemmat työkalut niihin tilanteisiin, joissa asiakkaat haluavat keskustella ehdoista.

 

Magnus Silfverberg

Chief Executive Officer (CEO)

magnus.silfverberg@bisnode.com