Lean-menetelmä terveydenhuollon strategiana

petteri-miettinen-authors-block.png - 17 marras 2017

Sote – tuo jokaisen huulilla oleva kirjainyhdistelmä. Lienee roikkunut viimeiset vuodet keskusteluaiheiden kestomenestyjänä. Sote-uudistus sisältää lukuisan joukon muita avainsanoja tuottavuudesta potilastietojärjestelmiin. Aihe on varsin moniulotteinen ja tarjoaa monesta eri näkökulmasta hedelmälliset keskustelut. Esimerkiksi monet julkishallinnon organisaatiot ovat löytäneet Lean-menetelmän, jolla pyritään lisäämään terveydenhuollon tehokkuutta. Onko tehokkuus kuitenkaan julkisen terveydenhuollon päätavoite?

Tehokkuus painotteisissa strategioissa potilaan asiakaskokemus jää sanoiksi

Aiheen ympärillä käyty poliittinen keskustelu ja median uutisoimat aiheet antavat kuvaa uudistukseen liittyvistä tavoitteista. Tavoitteita, joihin eri hallituskoalitiot ovat pyrkineet vuosien saatossa, on monia. Selvää on, että suomalainen terveydenhuolto on haasteiden edessä. Väestö ikääntyy ja huoltosuhde heikkenee. Vuosi vuodelta on haasteellisempaa saada päteviä ammattilaisia terveydenhuollon palvelukseen. Aina silloin tällöin pullahtelee esiin otsikoita siitä, miten, milloin ja mistäkin kaukomaasta tuodaan hoitajia avuksi työntekijäpulaan. Myös talouden uhkakuvat, ja potilaiden lisääntyvät vaatimukset pakottavat muutokseen. Keskustelun pääpaino pyörii palvelun tuottavuuden ja saatavuuden ympärillä. Tehokkuus- ja tuottavuusmittareiden lomaan mahtuu vielä kovin heikosti kolikon kääntöpuoli; eli potilaan kokemus.

Tuottavuuden parantuminen ja prosessien kehittäminen ovat olleet kuitenkin vuosien ajan osana sairaanhoitopiirien strategiaa. Mukana strategioissa mainitaan sujuvasti asiakkaiden tai potilaiden huomioiminen. Itse tuottavuus- ja tehokkuuskeskustelussa asia ei nouse kuitenkaan kovinkaan korkealle. Käytännöntasolla ollaan edelleen kiinni prosessien ja toimintamallien viilaamisessa. Kiinnostuneita ollaan lähinnä siitä, miten nykyinen määrä läpimenoja hoidetaan pienemmillä kustannuksilla. Potilaskokemuksen johtamiseen ei siis sitouduta samalla tavalla johdon osalta, kuin edellä mainittuihin muihin mittareihin.

Lean-menetelmästä haetaan ratkaisua terveydenhuollon kehittämiseen

Tuotannon tehostamista voi tehdä monella tapaa. Yksi, varsin laajalti terveydenhuollossa käyttöön otettu menetelmä on Lean-menetelmä. Leanissa tähdätään parhaan mahdollisen arvon tuottamiseen. Ajatuksena on pyrkiä poistamaan kaikki ylimääräinen toimintatavoista ja prosesseista. Toimintatavat ja prosessit, jotka eivät lisää tuotteen tai palvelun lisäarvoa ovat turhia. On täysin ymmärrettävää vallitsevassa haastekentässä, että tehostamisen tueksi tarvitaan systemaattista muutosta. Lean-menetelmä tarjoaa työkaluja tehostamisen tueksi. On otettava kaikki irti olemassa olevista tavoista toimia samaan aikaan, kun resurssit vain vähentyvät.

Mitään ei kuitenkaan tapahdu ilman johdon ja ihmisten sitoutumista. Pelkät toimintatapojen muutokset eivät vielä riitä, vaan pitää myös varmistaa, että ne toteutuvat käytännössä. Mitkä muutetut prosessit ja toimintamallit toimivat, ja mitkä eivät. Samassa herää kysymys, että riittääkö kaiken turhan karsiminen? Voiko itseasiassa olla niin, että tehostamalla toimintaa eli poistamalla ylimääräiset työvaiheet toimintatavoista, lisätäänkin samalla esimerkiksi asiakasvirtaa. Tai työnnetään sitä muualle. Asiakkaan kokemus palvelun laadusta ohjaa yhä vahvemmin asiakasvirtaa, ja julkinen terveydenhuolto ei voi tältä kilpailulta välttyä. Asiakas voi jo tänä päivänä esimerkiksi valita minkä sairaanhoitopiirin palveluita haluaa käyttää. Liikehdintä eri sairaanhoitopiirien välillä tulee varmasti tulevaisuudessa lisääntymään. Ehkä tähän vaikuttavana tekijänä voi olla nimenomaan asiakaskokemus.

Pelkkien toimintojen tehostaminen ei takaa tulevaisuuden onnistumista. Se on hyvä alku, mutta tehtäviä toimenpiteitä pitää tasapainottaa kolikon molemmille puolille. Voin vakuuttaa, että kolikon molemmat puolet sisältävät avaimet tuottavuuden parantumiseen ja/tai lisäeurojen saavuttamiseen. Samalla asiakas on tyytyväisempi ja jatkossa helpommin vietävissä tehokkaan, viimeiseen tiimaan hiotun myllyn läpi. Muutos potilaskokemuksen kehittämiseen ja uusiin toimintamalleihin vaatii kuitenkin koko henkilöstön sitoutumisen. Sinun, minun ja meidän. 

Tilaa viimeisimmät uutiset datasta, analytiikasta ja asiakaskokemuksesta suoraan sähköpostiisi

Bisnoden tietosuojasta

Bisnodella käsittelemme tietojasi aina voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Lue lisää tietojenkäsittelyyn liittyvistä periaatteistamme tietosuojaselosteestamme.