Lääkkeitä talouskasvuun

Euroopan toipuessa yhä finanssikriisin jälkimainingeissa on suomalainen yhteiskunta suurten kysymysten edessä. Mitä tehdä, jotta voimme jatkossakin tarjota toisillemme hyvinvointia sen monissa muodoissa? Yksi vaihtoehdoista on pyrkiä nostamaan työmme tuottavuutta.

Yhdysvalloista alkaneen finanssikriisin myötä Suomen talouskasvu on ollut viime vuosina hyvin heikkoa, mikä on saanut aikaan aktiivisen keskustelun oikeista toimenpiteistä kriisinhoidossa. Taloustieteessä on tapana ajatella kansantalouden tuotanto seuraavan kaavan avulla Y = F (A,K,L), jossa Y = kokonaistuotanto, K = pääoma ja L = työvoima ja A = tuottavuustekijä. Kaava kertoo meille, että maamme BKT saadaan aikaan erilaisilla pääoman ja työvoiman yhdistelmillä. Siten BKT:ta voidaan kasvattaa joko lisäämällä pääomaa, työvoimaa tai tuottavuutta. Pääoman kasvattaminen on suhteellisen suoraviivaista ja vaatii käytännössä investointeja, joita hallitus on yrittänyt houkutella esimerkiksi alentamalla yhteisöveroa. Työvoiman lisääminen tarkoittaisi puolestaan esimerkiksi nykyisin työvoiman ulkopuolella olevien henkilöiden kuten opiskelijoiden ja eläkeläisten saamista työelämään (opiskeluaikojen lyhentäminen ja eläkeiän nostaminen). Myös maahanmuutto, työttömien työllistäminen ja työtuntien lisääminen ovat keinoja työvoiman määrän lisäämiseksi.

Yhdysvalloista alkaneen finanssikriisin myötä Suomen talouskasvu on ollut viime vuosina hyvin heikkoa, mikä on saanut aikaan aktiivisen keskustelun oikeista toimenpiteistä kriisinhoidossa. Taloustieteessä on tapana ajatella kansantalouden tuotanto seuraavan kaavan avulla Y = F (A,K,L), jossa Y = kokonaistuotanto, K = pääoma ja L = työvoima ja A = tuottavuustekijä. Kaava kertoo meille, että maamme BKT saadaan aikaan erilaisilla pääoman ja työvoiman yhdistelmillä. Siten BKT:ta voidaan kasvattaa joko lisäämällä pääomaa, työvoimaa tai tuottavuutta. Pääoman kasvattaminen on suhteellisen suoraviivaista ja vaatii käytännössä investointeja, joita hallitus on yrittänyt houkutella esimerkiksi alentamalla yhteisöveroa. Työvoiman lisääminen tarkoittaisi puolestaan esimerkiksi nykyisin työvoiman ulkopuolella olevien henkilöiden kuten opiskelijoiden ja eläkeläisten saamista työelämään (opiskeluaikojen lyhentäminen ja eläkeiän nostaminen). Myös maahanmuutto, työttömien työllistäminen ja työtuntien lisääminen ovat keinoja työvoiman määrän lisäämiseksi.

Pääoman ja työvoiman lisäämisessä on kuitenkin omat ongelmansa, joista päällimmäiset ovat poliittisia. Lisäksi sekä pääomaan että työvoimaan liittyy vähenevän rajatuottavuuden käsite, joka saattaa ensin kuulostaa hieman epäselvältä. Se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että esimerkiksi työvoiman lisäyksestä aikaansaatu tuotoksen kasvu pienenee, kun työvoiman osuutta kasvatetaan tarpeeksi. Käytännössä tämä tarkoittaa seuraavaa: Yhdeltä henkilöltä kuluu talon perustuksia varten tarvittavan kuopan kaivamiseen kaksi viikkoa. Kaksi henkilöä tekee saman työn viikossa ja kolme henkeä työskentelee neljä päivää. Viittä henkilöä enemmän ei työmaalle kannata ottaa, koska muuten he ovat vain toistensa tiellä.

Vähenevistä rajatuottavuuksista emme pääse eroon, mutta tuottavuutta A voimme teoriassa rajatta nostaa. Tuottavuutta lisäävät esimerkiksi teknologinen kehitys tai uudet tavat tehdä asioita. Edellisen esimerkin perustusten rakentajille voidaan lapioiden sijaan antaa kaivinkone (teknologinen kehitys). Työntekijöiden tuottavuus nousee ja perustukset valmistuvat päivässä. Samassa prosessissa työntekijöiden tarve kutistuu ja osa ihmisistä joutuu hetkellisesti työttömäksi (rakennemuutos). Teknologinen kehitys saa aikaan usein muutoksen myös vakiintuneissa toimintatavoissa. Esimerkkinä mainittakoon erilaiset pilvipalvelut, jotka ovat käytännössä syntyneet kasvaneen tiedonsiirtokapasiteetin ja tallennustilan myötä ja luoneet täysin uudenlaisen tavan käyttää ja jakaa tietoa.

Tuottavuus on ennen kaikkea kokoelma erilaisia tapoja tehdä asioita uudella tavalla, jotka syrjäyttävät vanhat toimintatavat. Yritysten kohdalla tämä tarkoittaa usein kykyä ottaa uutta teknologiaa käyttöön ja soveltaa sitä toimialalleen. Työntekijöiden kohdalla tuottavuutta on mahdollista nostaa panostamalla muun muassa työntekijöiden henkiseen pääomaan eli koulutukseen sekä työhyvinvointiin. Se vaatii kuitenkin uudenlaista resurssien johtamista ja rohkeutta tehdä asioita perinteistä poiketen. Kotimaiset ohjelmointi- ja peliyritykset ovat näyttäneet mallia, uskallammeko me muut seurata perässä?

Tilaa viimeisimmät uutiset datasta, analytiikasta ja asiakaskokemuksesta suoraan sähköpostiisi

Bisnoden tietosuojasta

Bisnodella käsittelemme tietojasi aina voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Lue lisää tietojenkäsittelyyn liittyvistä periaatteistamme tietosuojaselosteestamme.