Korttelimalli – mielivaltaisista ruuduista elävän elämän korttelitasolle

matias-andersson-authors-block.png

Hyvässä ja pahassa, pidimme siitä tai emme, asuinpaikkamme kertoo meistä erilaisia asioita. Väestön laajuisessa tarkastelussa saatamme muistuttaa huomattavan paljon naapureitamme ja muita ympäristössämme asuvia esimerkiksi elämänvaiheen, perherakenteen, tulotason ja elämäntavan suhteen. Tämän takia sijainnin huomioiminen on kaikessa aineistoanalyysissä ja mallintamisessa ensiarvoisen tärkeää.

Suomessa työkaluja tähän tarjoaa muun muassa virallinen aluejako maakuntien, kuntien ja postialueiden kesken. Näitä tarkempina ja näistä riippumattomina, mutta kuitenkin yksityisyyden suojan takaavina alueyksikköinä, 250 x 250 metrin kokoisista ruuduista koostuvaa Tilastokeskuksen Ruututietokantaa käytetään myös Bisnodella.

Alueen kuin alueen jako geometrisesti määrättyihin ruutuihin, olivat ne kuinka helposti hahmotettavia ja kauniita tahansa, ajaa tarkastelijan nopeasti pulman ääreen. Ihmiselämä ei jakaudu nätisti tasasivuisiin ruutuihin. Tilastoruudut eivät toisin sanoen huomioi vaikkapa rakennuskannan ja ihmistoiminnan luonnollisia rajoja kuten tieverkkoa, viheralueita tai vesistöjä. Nämä ovat kuitenkin tekijöitä, jotka voivat erotella alueita huomattavan tarkasti mm. demografisten tekijöiden, elämänvaiheiden tai asuntokannan suhteen.

Bisnode vastaa tähän tarpeeseen siirtyessään tilastoruuduista pienempiin ja/tai johdonmukaisempiin sekä homogeenisempiin tarkasteluyksiköihin. Tämä mahdollistaa alueellisten tekijöiden entistä tarkemman jaottelun, ryhmittelyn, profiloinnin, mallintamisen, analysoinnin ja visuaalisen esittämisen.

Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa ja kartta enemmän kuin tuhat kuvaa:

Yllä olevassa karttakuvaparissa vertaillaan aluejakoa yhtäältä tilastoruutuihin ja toisaalta kortteleihin esimerkkialueella alueellisen maksuhäiriöesiintyvyyden toimiessa vertailuarvona. Luku kortteleiden kohdalla puolestaan kuvaa siinä asuvan markkinointikelpoisen aikuisväestön keski-ikää. Kuvapari toimii hyvänä esimerkkinä miten tarkastelun siirtäminen tilastoruuduista aidosti korttelitasolle antaa varsinkin taajasti rakennetulla alueella selkeämmän ja hienojakoisemman kuvan alueen luonteesta.

Kertauksena vertailua pienemmällä alueella; nyt maksuhäiriöriskin vertailua kortteli- ja ruututason välillä päällekkäisinä tasoina. Jokaisen ruudun teksti kuvaa ruudun maksuhäiriöriskiä ja korttelien väri korttelin maksuhäiriöriskiä:

Vastaavasti haja-asutusseuduilla ruutujako voi olla jopa turhan tiivis, jolloin Bisnoden korttelimalli päästää liberaalisti ”korttelit” leviämään, kuten alla oleva esimerkki esittää (tilastoruudut oranssein rajoin, korttelit vihrein). Tämä puolestaan vahvistaa tarkasteluun liittyvää yksityisyyden suojaa.

Yhteenvetona todettakoon, että Bisnode on siirtymässä tilastoruuduista luonnollisempiin ja useimmin homogeenisempiin alueellisiin tilastoyksiköihin. Uskomme tämän parantavan entisestään ennustemallejamme, profilointityötämme, työmme visualisointia ja asiakkaidemme palvelua ylipäänsä. Rajattua, toistaiseksi Uudenmaan laajuista, korttelimallia voi kukin käydä surffailemassa ja klikkailemassa vapaasti Bisnode Ihmiset -palveluumme pohjautuvassa CartoDB –esityksessä.

Tilaa viimeisimmät uutiset datasta, analytiikasta ja asiakaskokemuksesta suoraan sähköpostiisi

Bisnoden tietosuojasta

Bisnodella käsittelemme tietojasi aina voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Lue lisää tietojenkäsittelyyn liittyvistä periaatteistamme tietosuojaselosteestamme.