Artikkeli Compliance

Ketteryyttä Know Your Customer -prosessiin

24 elo 2018

On ilman muuta selvää, että monet erilaiset tosiasiallisen omistajuuden määritelmät, julkisten omistusrekisterien puute, laillisten yritysjärjestelyjen monimutkaisuus ja veroparatiiseissa toimivien rahoituslaitosten käyttö asettavat merkittäviä haasteita niille toimijoille, joita uusimmat rahanpesu- ja terrorismin rahoituksen vastaiset (AML/CTF) säädökset koskevat. Tosiasiallisia edunsaajia (UBO) koskeva läpinäkyvyys on yhä pikemminkin poikkeus kuin sääntö monissa maissa.

Yksityiskohtainen tieto ei ole koskaan ollut yksinkertainen asia. Tosiasiallisten edunsaajien selvittämiseksi compliance-tiimien on hyödynnettävä erilaisia raportteja ja laskentataulukoita sekä verkosta löytyviä yritystietoja, jotka ovat usein joustamattomia ja epätarkkoja eivätkä välttämättä integroidu muihin järjestelmiin ja tietolähteisiin. Tietojen manuaalinen tarkistaminen (esimerkiksi itse ilmoitettujen tietojen, kuten yrityksen nimen, osoitteen ja rekisteröintitietojen vahvistaminen) ja todentaminen (esimerkiksi omistusosuuksien ja tilinpäätöstietojen todentaminen) sekä tarvittaessa tehostetun due diligence ‑tarkistuksen tekeminen saattaa tyypillisesti kestää useita päiviä. Tutkittavana oleva rakenne saattaa sillä välin muuttua, ja pienikin muutos yksittäisessä osassa vaikuttaa kokonaisuuteen.

Asiakkaan tuntemisen (KYC) kannalta on olennaista kyetä nopeasti hahmottamaan organisaation rakenne. Suuret rahoituslaitokset tarvitsevat sääntöpohjaisen prosessin, joka näyttää organisaatiorakenteen nykyaikaisella tavalla ja mahdollistaa KYC-automaation.

Käytetyin tapa on yhdistää työnkulku ja sisältö API-sovellusliittymätekniikan avulla. Tämä nopeuttaa huomattavasti datan keräämistä ja mahdollistaa sen, että työnkulut voidaan muodostaa tarpeenmukaisiksi, jolloin monimutkaiset korjaustoimet voidaan tarvittaessa ohjata nopeasti oikeille tiimeille.

Tosiasiallisen edunsaajan selvittämiseksi compliance-analyytikon ei tarvitse enää tutkia sähköisiä liiketoimintaraportteja ja käyttää laskentataulukoita, vaan hän voi tehdä yrityksestä kyselyn sovellusliittymän kautta. Kysely käynnistää analyysin, jossa selvitetään yrityksen suorat, välilliset ja ketjutetut omistusrakenteet. Tiedot osakkeenomistajista ja omistusosuuksista saadaan näin sekunneissa. Menetelmään voidaan myös yhdistää omistajuusmuutoksiin reagoiva hälytysmetodologia.

Mahdollisuus selvittää tosiasialliset edunsaajat muutamalla hiiren klikkauksella nopeuttaa perinteistä onboarding‑prosessia, mutta lisäksi se vapauttaa sisäisiä resursseja monimutkaisempiin tutkimuksiin.

Kun muutoksiin pystytään reagoimaan välittömästi, arvokkaita resursseja voidaan kohdentaa oikeisiin asiakkaisiin ja pystytään paremmin arvioimaan, mitkä muutokset ovat olennaisia ja mitkä vähemmän tärkeitä. Lisäksi mahdollisuus selvittää tosiasialliset edunsaajat muutamalla hiiren klikkauksella nopeuttaa perinteistä onboarding‑prosessia ja myös vapauttaa sisäisiä resursseja monimutkaisempiin tutkimuksiin sekä vähentää maineriskiä (esimerkiksi mahdollisesti vahingollisten poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden seulonta) ja pienentää toimintakustannuksia.

Hyödyntämällä tilauspohjaisia (DaaS), ajantasaisia, tarkkoja ja luotettavia tietolähteitä, joissa yhdistetään yritysten globaali linkittyminen ja henkilökohtaiset osakeomistukset, organisaatiot voivat varmistaa, että ne pystyvät tunnistamaan asiakkaansa tavalla, joka täyttää lakien ja viranomaisten vaatimukset ja vähentää maineriskiä.

Lisäksi korkealaatuisen datan jakaminen koko yrityksen laajuisesti voi auttaa muuttamaan compliance-prosessin rasti ruutuun ‑tyyppisestä pakkopullasta työkaluksi, joka tekee yrityksestä ketterämmän ja kilpailukykyisemmän.

Ymmärrä yritysten omistusrakenteita

Opas: Opi tunnistamaan tosiasialliset edunsaajat
Lataa opas

Tilaa viimeisimmät uutiset datasta, analytiikasta ja asiakaskokemuksesta suoraan sähköpostiisi

Bisnoden tietosuojasta

Bisnodella käsittelemme tietojasi aina voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Lue lisää tietojenkäsittelyyn liittyvistä periaatteistamme tietosuojaselosteestamme.