Compliance

Mallikelpoinen yrityskansalaisuus sisältää paljon muutakin, kuin compliance-vaatimusten täyttämistä

19 marras 2018

Sääntelykentän kiristyessä yritykset kohtaavat entistä enemmän painetta ymmärtää tarkalleen keiden kanssa he työskentelevät ja solmivat liiketoimintasuhteita. Globaalisti toimiville yrityksille tämä muodostaa äärimmäisen suuren haasteen, sillä lait ja säännökset eroavat eri maissa. Samaan aikaan on varmistettava läpinäkyvyys omiin asiakkaisiin ja huolehdittava vaatimustenmukaisuudesta läpi kaikkien kumppanuuksien sekä koko tuotantoketjun.

Kaikki ei suinkaan vielä ollut tässä. Mallikelpoinen yrityskansalaisuus pitää sisällään paljon muutakin, kuin säännösten noudattamista. Eettiset käytänteet ja työtavat, jotka huomioivat kaikki yrityksen operaatiot muodostavat yhä tärkeämmän osan liiketoimintastrategiaa. Nämä käytänteet auttavat vastaamaan asiakkaiden, suuren yleisön sekä median vaatimuksiin.

Dun & Bradstreet on tehnyt yhteistyötä International Compliance Associationin (ICA) ja ITN Productionsin kanssa luodakseen ajankohtaisiin aiheisiin pureutuvan ohjelman, joka tarkastelee tarkemmin compliance-teemaa ja siihen liittyviä parhaita käytäntöjä. Alla olevassa videossa globaalit compliance-asiantuntijamme kertovat:

  • Miksi compliance on keskeinen teema globaalille organisaatiolle?
  • Miten toimitusketjusta vastaava funktio ja compliance-tiimit ovat toisiinsa kytköksissä?
  • Miten data auttaa organisaatioita toimimaan vastuullisesti liiketoiminnassa?
  • Miksi laadukas tosiasiallisiin edunsaajiin liittyvä data on tärkeää?

 

 

’Beyond Regulation’ -ohjelma löytyy kokonaisuudessaan ICA:n verkkosivuilta täältä

Datan, työkalujen ja analytiikan älykäs käyttö ovat elintärkeä osa sekä compliance-asioista että hankinnasta vastaavien ammattilaisten arkea. Monet yritykset eivät kuitenkaan tänä päivänä käytä kaikkien näiden työkalujen potentiaalia maksimaalisesti. Käyttämällä dataa ja automaatiota prosesseissaan, organisaatiot pystyvät kasvattamaan tehokkuutta ja pienentämään kustannuksia sekä suojautumaan yrityksen talouteen ja maineeseen kohdistuvilta vahingoilta.

 

KirjoittajaBrian Alster, Global Head of Supply & Compliance, Dun & Bradstreet

 

Dun & Bradstreet on rakentanut maailman suurimman kaupallisen tietokannan, joka sisältää yli 300 miljoonaa tietuetta. Tämä tietokanta antaa yritysjohdolle avaimet liiketoimintasuhteiden hallitsemiseen sekä päätösten tekemiseen luotettavan ja helposti saatavilla olevan tiedon avulla. Tietokantaa päivitetään suoraan useista eri lähteistä yli 5 miljoonaa kertaa päivässä.

D&B Direct for Compliance

Täytä compliance-vaatimukset ja kiihdytä kasvua
Tutustu

Tilaa viimeisimmät uutiset datasta, analytiikasta ja asiakaskokemuksesta suoraan sähköpostiisi

Bisnoden tietosuojasta

Bisnodella käsittelemme tietojasi aina voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Lue lisää tietojenkäsittelyyn liittyvistä periaatteistamme tietosuojaselosteestamme.