White paper

Miten tunnistaa tosiasiallinen edunsaaja tässä ei niin läpinäkyvässä maailmassa

Lataa white paper!

Bisnoden tietosuojasta

Bisnodella käsittelemme tietojasi aina voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Lue lisää tietojenkäsittelyyn liittyvistä periaatteistamme tietosuojaselosteestamme.

Tosiasiallisiin edunsaajiin liittyvä läpinäkyvyys keskiössä

Tosiasiallisiin edunsaajiin liittyvä läpinäkyvyys on tällä hetkellä keskiössä. Monet compliance-asiantuntijat uskovat, että vuosi 2017 oli todellinen käännekohta paremman globaalin läpinäkyvyyden rakentamisessa etenkin veronkierron ja korruption näkökulmasta.

Viimeaikaiset ponnistelut sääntelyn eteen kuten G20-maiden korruption vastainen toimintaohjelma sekä Yhdysvalloissa voimassa oleva CDD final rule tähtäävät yksinomaan vahvistamaan tosiasiallisen omistajuuden läpinäkyvyyteen liittyviä sääntöjä.

Lataa uusi Dun & Bradstreetin white paper ja opi mm. mitkä ovat läpinäkyyvyyden keskeisimmät haasteet ja miten ne on mahdollista ratkaista. Lisäksi kerromme edunsaajarekistereihin liittyvistä haasteista niiden datan laadusta.