Hidastelija vai datavetoinen? Miten eurooppalaiset yritykset sijoittuvat datamaturiteettiportaikolla?

29 tammi 2020

Tuoreen data-analytiikkaraporttimme tulokset ovat selviä. Liiketoiminnan tulevaisuus on nyt, mutta kieltämättä monet liiketoimintajohtajat eivät ole olleet hereillä. Raportti paljastaa, että monet yritykset ovat vaarassa. Monilta jää nimittäin hyödyntämättä kokonaan datavetoisen päätöksenteon tarjoamat mahdollisuudet.

Haastateltuamme 300 c-tason johtajaa eri puolilta Eurooppaa tutkimme tarkemmin sitä, millä datamaturiteetin tasolla eurooppalaiset yritykset ovat tällä hetkellä. Tulosten perusteella näemme, miten hyvin johto käsittelee dataa ja hyödyntävätkö he smart dataa vai eivät.

Hidastelijoista datavetoisiin - tutkimustulokset paljastavat, miten hyvin yritysjohto on valmistautunut:

Yleisen ja spesifin tiedon puute

 
Näemme tuloksissa sen, että useissa yrityksissä kärsitään datavetoiseen päätöksentekoon liittyvästä tiedon puutteesta. Lisäksi tutkimustulokset paljastavat, että monesti datan hallinnoimiseen ja hyödyntämiseen tarkoitetut investoinnit suunnataan heikosti.
 
Tämä syventyvä kuilu dataosaamisessa on este potentiaaliselle liiketoiminnan kasvulle. Niinpä olemme tunnistaneet seitsemän keskeistä askelta, joiden avulla yritysjohto pystyy paremmin hyödyntämään oman yrityksen sisällä sekä sen ulkopuolella olevaa dataa.
 
 

Kuka pelkää dataa?

 
Joskus on sanottu, että vähän tietoa on vaarallista. Jopa puolet haastatelluista yritysjohtajista uskoivat, että data, automaatio ja tekoäly tulevat olemaan oman liiketoiminnan kannalta tärkeitä. He eivät kuitenkaan osanneet sanoa miten. Samaan aikaan yritysjohto on huolissaan dataosaajien rekrytointiin liittyvistä haasteista. Jopa 38 % datavetoisista organisaatioista kokee, että osaajien löytäminen on pysyvä haaste.
 
Vaikka tutkimustulokset tuovat esiin monia eurooppalaisen yritysjohdon datavetoisuuteen liittyviä haasteita, näemme myös paljon ratkaisuja ja potentiaalia kasvulle. Lataa tutkimusraporttimme ja lue lisää siitä, mitä jokainen askel kohti datavetoisuutta vaatii.
TUTKIMUSRAPORTTI

7 askelta datavetoiseen organisaatioon

300 eurooppalaisen yritysjohtajan ajatuksia datavetoisuudesta ja siihen liittyvistä haasteista
Lataa tutkimusraportti