Dataperspektiivi: ryhdistäydy tai häviä

11 joulu 2019

On aika muuttaa perspektiiviä - koska jos et ryhdistäydy, et selviä vuonna 2030.

Tuorein tutkimusraporttimme 7 askelta datavetoiseen organisaatioon paljastaa, että monet eurooppalaiset yritysjohtajat uskovat datan ja analytiikan hyötyihin, mutta aivan kaikki eivät vielä ole täysin mukana muutoksessa. Raportti tuo esiin monia syitä siihen, miksi näin on. Joissakin tapauksissa kyseessä on tekemättömyyteen johtava liiallinen varovaisuus. Toisissa tapauksissa datan hyödyntämisen haasteet johtuvat riittämättömien prosessien puutteesta.

Hämmennys hidastaa liiketoiminnan kasvua

Raportti tuo esiin datan hallintaan ja budjettien allokointiin liittyvän hämmennyksen. Lisäksi se paljastaa, että usein yrityskulttuurit eivät ole riittävän hyvin optimoituja sopeutuakseen datavetoiseen liiketoimintakenttään. Tarkasteltuamme tarkemmin näitä haasteita kokosimme vinkkejä siihen, miten yritykset voivat valmistautua menestymään datavetoisessa päätöksenteossa. Tämä raportti on opas, joka auttaa sinua tekemään oikeita päätöksiä liittyen sopeutumiseen ja selviytymiseen tämän päivän jatkuvasti muuttuvassa, datan täytteisessä liiketoimintakentässä.

”Kriittistä liiketoiminnan laajentumisen sekä tuottavuuden ja tuloksellisuuden kasvattamisen näkökulmasta”

- Englantilainen toimitusjohtaja, joka luotsaa yli 1000 hengen organisaatiota kertoo näkemyksiään datan ja analytiikan hyödyntämisestä liiketoiminnassa.

Muutos ajattelutavassa

Jotta sinä johtajana onnistut ottamaan uuden perspektiivin ja entistä datavetoisemman lähestymistavan liiketoimintaan, on organisaatiota ohjattava innovatiivisempaan ja avoimempaan suuntaan. Tällä tavoin yritykset pystyvät parhaiten sopeutumaan uusiin teknologioihin ja oppimaan miten niitä voi käyttää oman liiketoiminnan kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Liiallinen ennustettavuus ja riskien välttäminen vuorostaan hidastavat kehitystä.

Perässä pysymisen haasteellisuus

Yritykset yrittävät jatkuvasti ymmärtää paremmin muutoksen vauhtia. Nopeampia viestintäpalveluita kehitetään verkkoon ja entistä tehokkaampia automaatioprosesseja otetaan käyttöön. Viestintään ja prosesseihin liittyvän kehityksen lisäksi jatkuvasti kasvava datavirta mullistaa kaikkia liiketoiminnan osa-alueita tänä päivänä. Liiketoiminnan muuttuessa koko ajan datavetoisemmaksi on yhä selvempää, että data-analytiikka liiketoimintataitona on tärkeämpi kuin koskaan.

Paljon dataa, mutta vähän osaajia

Silti, sopivien uusien osaajien löytäminen sekä ylimmän johdon kouluttaminen data-analytiikkaan ja datavetoiseen päätöksentekoon on edelleen huolenaihe monelle. Jopa heille, jotka jo tällä hetkellä sopeutuvat nopeasti uuteen datavetoiseen liiketoimintakenttään. Kun yritykset yrittävät siirtyä pelkästä dataperehtyneisyydestä kohti sujuvaa datan hyödyntämistä, törmäävät he usein haasteisiin rekrytoinnissa. Lopputuloksena osaajien puutteesta tulee yhä selkeämpi haaste.

Jos haluat lukea kaikki suosituksemme johtavan aseman ottamiseen tämän päivän datavetoisessa liiketoimintakentässä, lataa täysi raportti tästä.

 

TUTKIMUSRAPORTTI

7 askelta datavetoiseen organisaatioon

300 eurooppalaisen yritysjohtajan ajatuksia datavetoisuudesta ja siihen liittyvistä haasteista
Lataa tutkimusraportti