Etsi

Scoring

Luottokelpoisuusluokitus tilastollisin menetelmin
 • Lanseerattu vuonna 2003
 • Yritysten sekä yhteisöjen luottokelpoisuusluokittelu osin tilastollisin menetelmin
 • Pisteytys 0 – 100 pistettä
 • Työväline portfolio-analyysejä varten, joka Ratingia paremmin:
 • Tunnistaa nyansseja
 • Tunnistaa trendejä
 • Luokittelee kohteet yhtiömuodosta, toimialasta ja kokoluokasta riippumatta
 • Tietokannassa n. 759.000 yritystä tai yhteisöä, joilla ajantasainen Scoring
 • Malli sisältää useita yhteisökohtaisia sekä tilastollisia muuttujia, joilla on suuri korrelaatiokerroin suhteessa konkurssiriskiin
 • Muuttujat on löydetty regressioanalyysin avulla analysoimalla Bisnoden koko yhteisötietokanta. Kyseiset tietoelementit kattavat seuraavat osa-alueet:                          
 • Toimintaympäristöön ja yritystoiminnan luonteeseen liittyvät tiedot
 • Kohteen taustaan liittyvät tiedot
 • Talouden tunnusluvut
 • Maksukäyttäytymistä koskeva informaatio