Trattaperintä

Saiko yrityksesi protestointi-ilmoituskirjeen?

Tratta on yrityssaatavien perimiseen tarkoitettu julkisuusuhkainen maksukehotus (laki saatavien perinnästä 7§). Velallista vaaditaan suorittamaan saatava määräajassa sen uhalla että kehotuksen noudattamatta jättäminen julkaistaan tai merkitään luottotietorekisteriin (Luottotietolaki 24§). Trattaperintää voidaan käyttää vain selvien ja riidattomien saatavien perinnässä ja kohteina voivat olla vain elinkeinonharjoittajat.

Velkoja käynnistää trattaperinnän toimittamalla perintätoimistolle tiedot velkojasta, velallisesta ja itse saatavasta. Perintätoimisto lähettää velalliselle tratan ja samalla ilmoittaa, että tratta voidaan protestoida, ellei kyseessä olevaa maksua suoriteta määräajassa. Mikäli velallinen ei reagoi hänelle lähetettyyn kirjalliseen trattaan, se voidaan ilmoittaa merkittäväksi luottotietorekisteriin. Mikäli kyse on ns. tratan julkisesta protestoinnista, tieto julkaistaan Kauppalehdessä.

Bisnode on Euroopan johtavana luottotietoyhtiönä kaikkien merkittävien perintäyhtiöiden yhteistyökumppani. Mikäli yrityksesi on saanut Protestointi-ilmoituskirjeen ja katsot trattaan liittyvän saatavan olevan riidanalainen, sinun tulee olla yhteydessä ilmoituskirjeessä mainittuun protestinhakijaan eli perintäyhtiöön. Sen kanssa asioidessasi sinulla on hyötyä ilmoituskirjeessä mainitusta asianumerosta.