Etsi

Tunnista potentiaaliset asiakkaat

Tunnista kohderyhmät data-ohjautuvan analytiikan avulla
Ota yhteyttä
check_fat_green.png

Kasvata asiakasymmärrystäsi älykkäiden analyysien avulla

check_fat_green.png

Kohdista oikea viesti oikealle asiakkaalle dataan perustuen

check_fat_green.png

Kasvata potentiaalia keskittymällä oikeisiin asiakkaisiin ja prospekteihin

Asiakasymmärrys luo mahdollisuuksia

Asiakasymmärrys luo mahdollisuuksia

Jotta liiketoiminta olisi kannattavaa, on yrityksen aina oltava merkityksellinen sekä uusille potentiaalisille että nykyisille asiakkaille. Tähän tarvitaan syvällistä ymmärrystä siitä, keitä asiakkaat ovat, mikä heidän ostovoimansa on ja miten he käyttäytyvät. Tästä johtuen oleellinen informaatio sekä kyky analysoida tätä informaatiota muodostavat yhä tärkeämmän osan yrityksen kilpailuetua.

Kyky säännöllisesti tunnistaa muutoksia asiakastiedoissasi luo joustavuutta sekä mahdollisuuksia kasvuun jatkuvasti muuttuvassa markkinatilanteessa.

Kristallin kirkas asiakasymmärrys mahdollistaa ennen kaikkea kohdennettujen tarjousten suunnittelun, mutta myös viestinnän kustomoinnin. Näin yritykset voivat kehittää asiakassuhteitaan, optimoida myyntiä sekä markkinointia ja kasvattaa liikevaihtoa.

Autamme sinua tunnistamaan parhaimmat kohderyhmät sekä ymmärtämään niitä syvällisemmin. Laajan kokemuksen ja toimiviksi havaittujen menetelmien avulla analysoimme asiakasrekisterisi ja rikastamme sitä tiedolla, jota Bisnoden runsaat tietolähteet tarjoavat. Näin saat arvokasta ja liiketoimintakriittistä tietoa asiakkaistasi sekä sellaisia vastauksia, joita tarvitset tavoittaaksesi oikeat kohderyhmät ja kasvattaaksesi kaupan todennäköisyyttä. 

Luo uusia mahdollisuuksia

Luo uusia mahdollisuuksia

Kasvata täsmällisyyttä analyysien sekä oleellisen datan avulla

  • Määrittele tarkasti optimaaliset kohderyhmäsi analysoidun tiedon ja asiakasymmärryksen kasvattamisen avulla
  • Hanki arvokasta tietoa potentiaalisista asiakkaistasi analyyttisten malliemme avulla
  • Tee tarkkoja ennusteita hyödyntämällä liiketoimintakriittistä tietoa
Kehitä liiketoimintaasi

Kehitä liiketoimintaasi

Kasvata asiakasymmärrystäsi ja maksimoi markkinointisi tuloksellisuus

  • Kohdenna oikeat tarjoukset oikeille asiakkaille kiinnostuksenkohteita sekä käyttäytymistä kuvaavan tiedon avulla
  • Optimoi viestintäsi ymmärtämällä, keitä todennäköisimmät ostajasi ovat, milloin heitä kannattaa lähestyä ja mikä on paras kanava heidän tavoittamiseen
  • Paranna kannattavuutta ja hyödynnä resursseja tehokkaammin löytämällä ne asiakkaat, joissa on suurin potentiaali

Kohdista myyntiponnistelusi kaksosiin

Bisnoden asiakasanalyysi auttaa sinua ymmärtämään, keitä asiakkaasi ovat, missä kohderyhmissä menestyt parhaiten ja mitkä ovat markkinaosuutesi kussakin kohderyhmässä. Tämä ymmärrys luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia auttamalla sinua löytämään nykyisiä asiakkaitasi muistuttavia uusia asiakkaita, eli kaksosia. Saat säännöllisesti päivityksiä kaikista tapahtuvista muutoksista. Näin voit varmistua siitä, että sinulla on aina selkeä yleiskuva kohderyhmistäsi ja kykenet kommunikoimaan osuvasti potentiaalisten asiakkaiden kanssa.

Bisnoden marketing score antaa sinulle arvokasta ja yksityiskohtaista tietoa tietystä, valikoidusta asiakasryhmästä. Teemme syvällisen analyysin ja laadimme analyyttisen mallin perustuen niihin asiakkaisiin, jotka pitävät sinusta tänään. Tavoitteena on tätä kautta tunnistaa ne potentiaaliset uudet asiakkaat, jotka pitävät sinusta huomenna. Saat vastauksen myös siihen, keitä sinun ei kannata priorisoida tulevaisuudessa.

Toteutamme asiakasrekisteriisi perustuen yrityksellesi yksilöllisen mallin, joka analysoi asiakastietosi ja luokittelee yksilöt sen perusteella, kuinka suurella todennäköisyydellä heistä tulee asiakkaitasi. Lisäksi analyysi kertoo, millä todennäköisyydellä asiakkaasi tulevat ostamaan enemmän, useammin tai vaihtamaan kilpailijalle. Bisnoden marketing score on arvokas työkalu ei ainoastaan lisämyyntiin, vaan ennen kaikkea tukemaan uusasiakashankintaa. 

Nykyasiakkailta tulevien tuottojen kasvattamiseksi on tärkeää ymmärtää, kuinka suuri prosenttiosuus heidän kokonaisostoistaan kuuluu yrityksellesi. Näin saadaan selkeä käsitys olemassa olevasta potentiaalista asiakaskunnassasi. Tätä tietoa voidaan vuorostaan käyttää tehokkaiden liiketoimintastrategioiden kehittämisessä. Bisnode täydentää asiakastietojasi mm. tiedolla siitä, kuinka paljon asiakkaasi ostavat kokonaisuudessa ja miten ostot jakaantuvat eri yritysten kesken.

Näin sinun on helpompi hahmottaa, kuinka paljon asiakkaasi voisivat mahdollisesti käyttää rahaa sinun tuotteisiin tai palveluihin. Tämän tiedon valossa voit asettaa oikeat hankkeet ja tarjoukset etusijalle ja huolehtia suhteista uskollisiin asiakkaisiisi. Tarjoamme sinulle työkalut, joiden avulla voit keskittyä oikeisiin asiakkaisiin ja luoda kasvua.

Tytäryhtiömme Vendemoren Account-based marketing -ratkaisun kautta laajennat mahdollisuuksiasi tavoittaa tarkkaan valitut potentiaaliset B2B -asiakkaat. Ratkaisussa yhdistyy mahdollisuus tavoittaa oikeat päätöksentekijät sekä digitaalisten käyttöliittymien tarjoama potentiaali. Tavoitteena on luoda kestäviä suhteita ja kannattavaa liiketoimintaa kohdentamalla markkinointiviestejä strategisesti merkittäville asiakasyrityksille.

IP-pohjaista mainontaa hyödyntämällä voit viestiä asiakkaalle tai mahdolliselle yhteistyökumppanille juuri silloin, kun he ovat päättäneet aktiivisesti etsiä tietoa verkosta. Personoimalla tarjoomasi ja viestisi tietylle asiakaskunnalle, myynti- ja markkinointiaktiviteettiesi relevanssi kasvaa ja asiakkaasi mielenkiinto herää. Näin luodaan otolliset olosuhteet liiketoiminnan tuloksellisuuden kasvattamiseen. 

 

Lue lisää ABM-ratkaisuista

Menestyvän liiketoiminnan johtaminen vaatii nykyään muutakin kuin menneisiin tapahtumiin peilaavaa raportointia. Yritysten on kyettävä ennustamaan, mitä kuluttajat haluavat tulevaisuudessa. Kyky tulkita informaatiovirtoja sekä havaita katkeavia trendejä ja muutoksia kuluttajakäyttäytymisessä voi olla ratkaisevan tärkeää yrityksellesi. Bisnode auttaa sinua tunnistamaan, mikä tieto on liiketoimintasi kannalta kriittistä ja miten voit soveltaa sitä lisätäksesi entisestään ennusteittesi tarkkuutta. Tämän tiedon hyödyntäminen yhdessä oman tietosi kanssa tukee päätöksentekoasi laaja-alaisesti ja mahdollistaa sekä kannattavuuden turvaamisen että kasvattamisen.

Yhteistyömme Dun & Bradstreet:n kanssa takaa sen, että tunnistat potentiaaliset asiakkaat maailmanlaajuisesti. Ratkaisumme ansiosta sinulla on pääsy maailman laajimpaan yritystietokantaan, joka sisältää 265 000 000 yritystä 30 000 eri lähteestä. Laajan tietokantamme avulla autamme sinua saavuttamaan tavoitteesi kansainvälisillä markkinoilla. Dun & Bradstreet:n tietokanta antaa sinulle mahdollisuuden toteuttaa kohdennettuja markkinointikampanjoita, rakentaa kohderyhmiä prospekteista sekä identifioida potentiaalia eri markkinasegmenteissä yhdessä tai useammassa maassa. Kaikki Dun & Bradstreetin tietokannassa olevat yritykset merkitään yksilöllisellä D&B D-U-N-S® -numerolla. D-U-N-S® numero mahdollistaa pääsyn jäsennettyihin tietoihin, jotka kuvaavat miten maailman yritykset ovat yhteydessä toisiinsa. Keskittämällä resurssisi niihin asiakkaisiin, joiden kohdalla mahdollisuutesi ovat parhaimmat, parannat myynti- ja markkinointitoimenpiteittesi tehoa.

Löydä tehokkaasti uusia asiakkaita

Ole meihin yhteydessä

Tavoitat meidät arkisin klo 8.00-16.00

09 2727 02333

Solution contact block

Haluatko, että olemme sinuun yhteydessä?

Bisnoden tietosuojasta

Bisnodella käsittelemme tietojasi aina voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Lue lisää tietojenkäsittelyyn liittyvistä periaatteistamme tietosuojaselosteestamme.