Etsi

Ennakoiva analytiikka

Kasvata kassavirtaa triggereihin perustuvan markkinoinnin ja myynnin avulla
Ota yhteyttä
check_fat_green.png

Virtaviivaista liidiprosessia triggereihin perustuvan markkinoinnin avulla

check_fat_green.png

Paranna konversiota olemalla yhteydessä asiakkaisiin oikealla hetkellä

check_fat_green.png

Edistä kannattavuutta ennakoimalla asiakkaan seuraava ostos

Ennusta asiakkaasi seuraava ostos

Ennusta asiakkaasi seuraava ostos

Kaikki yritykset tietävät, että tarjonta täytyy kohdentaa yhdelle tai useammalle hyvin määritellylle ryhmälle. Ongelmana on se, että perinteiset kohderyhmämuuttujat eivät enää ole riittävän tarkkoja, sillä ikä, sukupuoli, osoite ja tulot eivät aina kerro tarpeeksi henkilön tarpeista ja mieltymyksistä. Tämä sama koskee myös yrityksiä. Toimiala, työntekijöiden määrä ja viime vuoden tulos eivät anna riittävästi tietoa siitä, mitkä yrityksen tarpeet ovat tällä hetkellä.

Laadukkaiden liidien hankkiminen on useille myyntiorganisaatioille haaste. Myyntiedustajat puolestaan kohtaavat haastavan tehtävän pyrkiessään tunnistamaan prospekteissa piilevät mahdollisuudet. Samaan aikaan heidän on myös huolehdittava jo olemassa olevista asiakkaista niin, että nämä ostaisivat enemmän.

Ennakoiva analytiikka keskittyy arvioimaan ostoa edeltäviä tapahtumia. Kun nämä tapahtumat ymmärretään riittävän hyvin, tiedät mitkä kohderyhmät todennäköisimmin ostavat ja milloin. Tällä tavoin sinun on mahdollista tarjota asiakkaillesi sopivia tuotteita ja palveluita oikeaan aikaan - ja ennen kilpailijoitasi.

Ennakoiva analytiikka ei perustu ainoastaan asiakkaita koskeviin historiatietoihin. Kokoamme tietoja monista eri lähteistä ottaen huomioon ne muuttujat, jotka merkitsevät eniten sinun liiketoimintasi kannalta. Kun olemme määritelleet liiketoimintasi kannalta merkittävimmät triggerit, voimme ennustaa todennäköisyyden, jolla asiakkaat ostavat tietyn tuotteen tietyn aikavälin sisällä.

Ennakoiva analytiikka auttaa sinua kehittämään strategiaasi sekä taktisia ja operatiivisia menetelmiä liiketoimintasi tehostamiseksi.

Maksimoi asiakashankintasi tarkkuus

Maksimoi asiakashankintasi tarkkuus

Ennakoiva analytiikka ennustaa asiakkaasi seuraavan oston

  • Määrittele tarkasti, milloin asiakas tarvitsee tuotteitasi ja palveluitasi
  • Kehitä kampanjoitasi segmentoimalla asiakkaasi triggereiden perusteella
  • Optimoi kasvusi laskemalla, millä todennäköisyydellä asiakkaasi ostavat
Paranna konversiota tehokkaiden liidiprosessien avulla

Paranna konversiota tehokkaiden liidiprosessien avulla

Triggereihin perustuva markkinointi mahdollistaa automatisoinnin

  • Kasvata markkinoinnin ROI:ta osuvalla markkinointiviestinnällä
  • Kehitä tuottoisia markkinointikampanjoita ymmärtämällä vastaanottajien tarpeita paremmin
  • Lisää myynti- ja markkinointitoimintojesi vakautta automatisoidun markkinoinnin avulla
Edistä myyntiä oikean ajoituksen avulla

Edistä myyntiä oikean ajoituksen avulla

Tunnista asiakkaan tarpeet triggereiden avulla

  • Paranna myyntiprosessin ajoitusta ymmärtämällä paremmin ostoon johtavia tapahtumia
  • Kasvata myynnin todennäköisyyttä personoimalla asiakkaille kohdennettu markkinointiviestintä
  • Kehitä osuvia kampanjoita, jotka on ajoitettu asiakkaan ostoikkunan mukaan

Dataa voidaan analysoida lukuisista eri syistä ja ei ole lainkaan epätyypillistä, että yritysten tavoissa käsitellä dataa on valtavasti kypsyyseroja.

Datan hyödyntämiseen liittyvät maturiteettitasot voidaan jakaa neljään kategoriaan, joista ennakoiva analytiikka edustaa kolmatta tasoa. Ensimmäistä vaihetta kutsutaan reaktiiviseksi tai kuvailevaksi analytiikaksi. Siinä keskitytään ymmärtämään sitä, mitä on tapahtunut. Seuraavassa vaiheessa eli diagnostisessa tai proaktiivisessa analytiikassa etsitään vastauksia siihen, miksi jotain on tapahtunut. Tämän jälkeen voidaan siirtyä ennakoivaan analytiikkaan eli ennustamaan sitä, mitä tulee tapahtumaan seuraavaksi. Viimeinen vaihe on ohjeellista analytiikka. Ohjeellista analytiikkaa hyödyntämällä voit, ainakin teoriassa, määrittää, mitä päätöksiä sinun tulisi tehdä saavuttaaksesi halutut päämäärät.

Hyödyntämällä Ennakoivaa analytiikkaa tunnistamme nykyisten asiakkaittesi sekä eri tuote ja palvelukategorioiden välisen yhteyden. Tämän tiedon avulla voimme ennustaa todennäköisyyden, että joku tuotteen A ostaneista ostaa myös tuotteen B tai C. Autamme sinua myös tunnistamaan kannattavimmat asiakkaasi ja etsimme tämän jälkeen samankaltaisia asiakasryhmiä, joille mainontaa kannattaa kohdentaa.

Analysoimme mitkä tapahtumat aiheuttavat tarpeen tuotteillesi ja palveluillesi. Lisäksi autamme sinua ymmärtämään missä järjestyksessä tuotteitasi ostetaan ja mikä tuotteiden ostofrekvenssi on. Ennakoiva analytiikka auttaa sinua kehittämään strategioita sekä taktisia että operatiivisia prosesseja uusien liiketoiminta mahdollisuuksien löytämiseksi.

Kun sinulla on tietoa tapahtumista, jotka edeltävät ostoja tai asiakkaan tarvetta palveluillesi, voit tehostaa viestintääsi ja automatisoida markkinointitoimintojasi. Bisnode auttaa sinua tunnistamaan, miten matkasi asiakkaan kanssa alkaa. Lisäksi autamme sinua ymmärtämään, mitkä markkinointikanavat saavuttavat parhaimmat tulokset.

Kuluttajan kohdalla triggeri voi olla muun muassa uuden talon ostaminen tai lapsen syntymä. Yritysten kohdalla tällaisia tapahtumia voivat olla esimerkiksi ulkoisen pääoman tuominen yritykseen, uuden haarakonttorin avaaminen tai uusi toimitusjohtaja.

Voimme hyödyntää ennakoivaa analytiikkaa myös niiden asiakkaiden kartoittamisessa, jotka tulevat todennäköisesti ostamaan tietyn ajanjakson aikana. Tämän tiedon avulla voit olla asiakkaisiin yhteydessä juuri sillä hetkellä, kun tarve on suurin.

Lue lisää triggereihin perustuvasta markkinoinnista

Avain kasvavaan liiketoimintaan on kyky hyödyntää omaa sisäistä dataa asiakkaista ja transaktioista yhdessä luotettavan ja laatuvarmennetun ulkoisen datan kanssa. Bisnode tekee jatkuvasti analyyseja asiakkaille ympäri Eurooppaa, joten meillä runsaasti kokemusta monipuolisiin liiketoiminnan haasteisiin pohjautuvien analyyttisten mallien kehittämisestä.

Olemme keränneet ja käsitelleet dataa yli sadan vuoden ajan. Ennakoivaa analytiikkaa olemme vuorostaan tehneet 1960-luvulta lähtien. Bisnodella työskentelee 300 analyytikkoa, jotka varmistavat ja tarkistavat jatkuvasti dataa sadoista eri lähteistä. Tämän ansiosta sinä voit olla aina varma siitä, että päätöksentekoon saamasi tuki on täsmällistä ja luotettavaa.

Asiakaskantasi muuttuu koko ajan. Mukaan tulee uusia asiakkaita vanhojen siirtyessä muualle. Tämän takia asiakasprofiilisi saattavat vaihdella päivittäin. Olennaista on se, että tekemäsi päätökset pohjautuvat aina täsmälliseen ja päivitettyyn tietoon.

Voit tilata säännöllisen päivityksen ja saada tiedostoja lähetettyinä. Lisäksi päivitykset voidaan integroida suoraan omiin järjestelmiisi kuten CRM-työkaluihisi tai ERP-järjestelmiisi. 

Paranna markkinoinnin tehoa ennustamalla asiakkaasi seuraava ostos

Ole meihin yhteydessä

Tavoitat meidät arkisin klo 8.00-16.00

09 2727 02333

Solution contact block

Haluatko, että olemme sinuun yhteydessä?

Bisnoden tietosuojasta

Bisnodella käsittelemme tietojasi aina voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Lue lisää tietojenkäsittelyyn liittyvistä periaatteistamme tietosuojaselosteestamme.