Johdanto

Bisnode AB kuuluu Bisnode Business Information Groupiin. Tässä tietosuojakäytännössä selitetään niiden henkilötietojesi käyttöä, joita keräämme sinun käyttäessäsi Customer Gauge -alustaa.

Rekisterinpitäjä

Customer Gaugen rekisterinpitäjä on Bisnode AB.

Tarkoitus

Alustan tarkoituksena on koota ja analysoida asiakastyytyväisyystietoja.

Mitä tietojasi tallennamme?

Tallennamme Bisnoden asiakaskontakteja koskevat perustiedot, kuten roolin, työpaikan, nimen, sähköpostiosoitteen ja yrityksen tiedot. Tallennamme nämä tiedot kaikista asiakaskontakteista, joille lähetämme kyselyn, vaikka kyseinen henkilö ei vastaisi kyselyyn.

Kun vastaat kyselyyn, tallennamme vastauksesi ja edellä mainitut henkilötiedot.

Oikeudellinen perusta

Asiakaskontaktien perustiedot tallennetaan oikeutetun edun perusteella järjestelmään. Bisnode pyrkii parantamaan tarjontaansa ja palveluitaan asiakkaille, minkä vuoksi tallennamme tietoja päätöksentekijöistä ja järjestelmämme käyttäjistä. Henkilötiedot liittyvät henkilön rooliin yrityksessä. Emme tallenna kenenkään yksityiselämää koskevia tietoja. Näiden tietojen tallentamisen ei arvioida aiheuttavan riskiä henkilön yksityisyydelle.

Tutkimuksen vastaukset tallennetaan annetun suostumuksen perusteella. Tutkimukseen vastaaminen on vapaaehtoista. Lähettämällä vastauksensa vastaaja hyväksyy, että Bisnode tallentaa tiedot. Vastaukset tallennetaan ja lähetetään, jos napsautat tutkimuksen viimeisellä sivulla olevaa Valmis-painiketta. Lähettämällä vastaukset hyväksyt, että Bisnode tallentaa tiedot.

Miten käytämme tietojasi?

Järjestelmän tietoja käytetään Bisnoden eri alueiden asiakastyöhön liittyvän toiminnan analysointiin. Voimme hyödyntää vastaajan ja vastauksen välistä yhteyttä tunnistetun ongelman tarkemmassa analysoinnissa esimerkiksi yhdistämällä sen asiakasyritykseen. Näin pystymme selvittämään tuotteen, jota asia koskee.

Emme jaa tietojasi kumppaneille tai kolmansille osapuolille. Tietoja ei myydä edelleen tai käytetä muuhun tarkoitukseen kuin asiakastyytyväisyyden parantamiseen.

Tietojen käyttöoikeus

Anonyymeja vastauksia käytetään koko Bisnodessa tiedon lisäämiseen. Henkilötietoja sisältäviä tietoja saavat käyttää vain työntekijät, joiden työ liittyy asiakaskyselyyn. Tällaisia työntekijöitä ovat esimerkiksi myynti- ja asiakaspalvelutyöntekijät.

Koska tiedot tallennetaan Customer Gaugen palvelimille, myös tietyillä Customer Gaugen työntekijöillä on pääsy tietoihin. Kumppanin kanssa on tehty sopimus tietojen suojaamiseen liittyvistä teknisistä ja organisatorisista toimenpiteistä.

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajien luokat

Tietoja käytetään vain Bisnodessa, eikä niitä jaeta kolmansille osapuolille tietojen säilytyksestä vastaavaa osapuolta lukuun ottamatta (ks. jäljempänä olevat tiedot säilytyksestä.

Automaattinen päätöksenteko ja/tai profilointi

Tietoja ei käytetä profilointiin tai automaattiseen päätöksentekoon.

Säilytys ja siirtäminen

Käytämme käsittelijänä Customer Gaugea, minkä vuoksi henkilötiedot siirretään Customer Gaugelle ja tietoja säilytetään EU:ssa.

Tietojasi säilytetään järjestelmässä kyselyn lähettämispäivästä lukien 3 vuoden ajan. Sen jälkeen tietosi saatetaan säilyttää edelleen tilastointia ja analysointia varten, mutta niistä poistetaan yksilöintitiedot, jolloin tietoja ei voida yhdistää sinuun. Tietoja säilytetään Customer Gaugen alustassa, kunnes Bisnode päättää säilyttää ne tai kunnes sopimus päättyy.

Markkinointi

Emme käytä tässä järjestelmässä kerättyjä tietoja suoramarkkinointiin. Jos annat suostumuksesi, voimme kuitenkin hyödyntää tässä tutkimuksessa antamiasi tietoja, kun otamme yhteyttä sinuun.

Tiedonsaantioikeus

Bisnode tarjoaa sinulle mahdollisuuden selvittää, mitä sinua koskevia henkilötietoja käsittelemme. Voit ottaa meihin yhteyttä. Kerromme, mitä henkilötietoja olemme keränneet ja käsitelleet sekä mihin tietoja käytetään.

Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus saada rekisteröityä koskevat virheelliset, puutteelliset, vanhentuneet tai tarpeettomat henkilötiedot korjatuksi tai täydennetyksi. Ota yhteyttä meihin, jos haluat käyttää tätä oikeuttasi. 

Poisto-oikeus

Voit myös pyytää meitä poistamaan rekisteröidyn henkilötiedot järjestelmistämme. Täytämme pyyntösi, ellei meillä ole oikeutettua perustetta hylätä poistopyyntöä. Emme ehkä pysty poistamaan kaikkia tietojen kopioita aktiivisilta palvelimilta ja varmistusjärjestelmistä välittömästi tietojen poistamisen jälkeen. Kopiot poistetaan heti kun se on kohtuudella mahdollista.

Kielto-oikeus

Voit kieltää henkilötietojesi käytön tiettyihin tarkoituksiin, jos tietoja käsitellään muuhun kuin palvelujen tarjoamiseen tai oikeudellisen velvoitteen täyttämiseen liittyvään tarkoitukseen. Rekisteröidyt voivat myös kieltää henkilötietojen jatkokäsittelyn aiemman suostumuksen antamisen jälkeen. Jos rekisteröity kieltää henkilötietojen jatkokäsittelyn, hänen mahdollisuutensa käyttää palveluitamme voivat rajoittua.

Sinulla on meihin yhteyttä ottamalla oikeus kieltää meitä käyttämästä rekisteröidyn henkilötietoja suoramarkkinointiin, markkinatutkimukseen ja profilointiin.

Käsittelyn rajoittamisoikeus

Voit pyytää meitä rajoittamaan tiettyjen henkilötietojen käsittelyä. Tämän vuoksi mahdollisuutesi käyttää verkkosivustoamme ja palveluitamme voivat kuitenkin rajoittua.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada meille antamasi henkilötiedot strukturoidussa, yleisesti käytettävässä muodossa. Huomaa, että tämä koskee vain suoraan meille antamiasi tietoja.

Miten oikeuksia voi käyttää

Näitä oikeuksia voi käyttää lähettämällä meille kirjeen tai sähköpostiviestin edellä mainittuihin osoitteisiin. Esitä viestissä seuraavat tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero ja voimassa olevan henkilötodistuksen kopio. Voimme pyytää lisätietoja henkilöllisyytesi varmentamiseksi. Voimme hylätä kohtuuttoman usein toistuvat, liialliset tai ilmeisen perusteettomat pyynnöt. Jos rekisteröity katsoo, että tekemämme henkilötietojen käsittely ei noudata sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä, hän voi tehdä valituksen paikalliselle tietosuojasta vastaavalle viranomaiselle.

Sinulla on oikeus pyytää kopio hallussamme olevista, sinua koskevista tiedoista. Jos haluat saada kopion joistakin tai kaikista henkilötiedoistasi, lähetä sähköpostia tai kirjoita meille osoitteeseen info@bisnode.com

Tietosuojakäytännön muutokset

Arvioimme tietosuojakäytäntöä säännöllisesti ja ilmoitamme mahdollisista päivityksistä tässä järjestelmässä. Tämä tietosuojakäytäntö on päivitetty viimeksi 17. elokuuta 2017.

Yhteystiedot

Ota yhteyttä, jos sinulla on tietosuojakäytäntöön tai sinua koskeviin tietoihin liittyviä kysymyksiä:

Puhelin:             +46 8 558 059 00

Sähköposti:       info@bisnode.com

Postiosoite:       Bisnode AB, 169 93 Solna, Ruotsi

Jos haluat ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaamme, käytä osoitetta dpo@bisnode.com.