Osoitelähdemerkinnät

Bisnoden yhteystieto- ja henkilömarkkinointirekisteri

Kun asiakas käyttää suoramarkkinoinnissaan Bisnoden yhteystieto- ja henkilömarkkinointirekisteristä poimittuja yhteystietoja, osoitelähde tulee mainita seuraavalla tavalla:

Osoitelähde:
Bisnoden yhteystieto- ja henkilömarkkinointirekisteri, Kumpulantie 3, 00520 HELSINKI

Addresskälla:
Bisnodes kontaktuppgifts- och personmarknadsföringsregister, Gumtäktsvägen 3, 00520 HELSINGFORS

Bisnodea ei kuitenkaan ole lupa mainita osoitelähteenä, jos yhteystietojen poiminnasta on kulunut yli 2 kuukautta. Jos samassa postituksessa tai muussa markkinointitoimessa käytetään useita eri osoitelähteitä, on ne merkittävä erikseen jokaiseen markkinointiviestiin yksilöivästi.

Bisnoden yritystietokanta

Kun asiakas käyttää suoramarkkinoinnissaan Bisnoden yritystietokannasta poimittuja yhteystietoja, osoitelähde tulee mainita seuraavalla tavalla:

Osoitelähde:
Bisnoden yritystietokanta, Kumpulantie 3, 00520 HELSINKI


Addresskälla:
Bisnodes företagsdatabas, Gumtäktsvägen 3, 00520 HELSINGFORS

Bisnodea ei kuitenkaan ole lupa mainita osoitelähteenä, jos yhteystietojen poiminnasta on kulunut yli 2 kuukautta. Jos samassa postituksessa tai muussa markkinointitoimessa käytetään useita eri osoitelähteitä, on ne merkittävä erikseen jokaiseen markkinointiviestiin yksilöivästi.

Väestötietojärjestelmä

Lähde: Väestötietojärjestelmä/Väestörekisterikeskus. Tietoja ei ole luovutettu kirjeen lähettäjän haltuun.
Toimittaja: Tietojen tekninen toimitus: Bisnode Marketing Oy, Kumpulantie 3, 00520 HELSINKI

Addresskälla: Befolkningsdatasystemet/Befolkningsregistercentralen. Informationen har inte överlämnats till avsändaren av brevet.
Teknisk dataleverans: Bisnode Marketing Ab, Gumtäktsvägen 3, 00520 HELSINGFORS

Kohdennus Väestötietojärjestelmän avulla:

Osoitelähde:
Yritys Oy:n asiakasrekisteri kohdennettuna väestötietojärjestelmän tiedoilla Yritys Oy, PL x, 00000 XXX

Adresskälla:
Företag Abs kundregister preciserat med befolkningsdatasystemets uppgifter Företag Ab, PB x, 00000 XXX

HUOM! Väestötietojärjestelmästä poimituille henkilöiden nimille ja osoitteille saa merkitä osoitelähteeksi vain väestötietojärjestelmän. Jos samassa postituksessa käytetään useita eri osoitelähteitä, on ne merkittävä erikseen jokaiseen mainokseen siinä käytetyn henkilörekisterin yksilöivästi.

Ajoneuvoliikennerekisteri

Osoitelähde: Ajoneuvoliikennerekisteri, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, PL 320, 00101 Helsinki, puh. 029 534 5000. Tietojen tekninen toimitus: Bisnode Marketing Oy, Kumpulantie 3, 00520 Helsinki

Addresskälla: Fordonstrafikregistret, Trafiksäkerhetsverk Trafi, PB 320, 00101 Helsingfors, tel. 029 534 5000. Teknisk dataleverans: Bisnode Marketing Ab, Gumtäktsvägen 3, 00520 Helsingfors

Kohdennus Ajoneuvoliikennerekisterin avulla:

Osoitelähde: Yritys Oy:n asiakasrekisteri kohdennettuna Ajoneuvoliikennerekisterin tiedoilla Yritys Oy, PL x, 00000 XXX

Adresskälla: Företag Abs kundregister preciserat med Fordonstrafikregistrets uppgifter Företag Ab, PB x, 00000 XXX

Tilastoissa, ilmoituksissa, mainoksissa:

Lähde: Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi. Tietojen tekninen toimitus: Bisnode Marketing Oy, Kumpulantie 3, 00520 HELSINKI

Källa: Trafiksäkerhetsverket. Teknisk dataleverans: Bisnode Marketing Ab, Gumtäktsvägen 3, 00520 HELSINGFORS