Etsi

Osoitelähdemerkinnät

Bisnoden yhteystieto- ja henkilömarkkinointirekisteri

Kun asiakas käyttää suoramarkkinoinnissaan Bisnoden yhteystieto- ja henkilömarkkinointirekisteristä poimittuja yhteystietoja, osoitelähde tulee mainita seuraavalla tavalla:

Osoitelähde: Bisnoden yhteystieto- ja henkilömarkkinointirekisteri, Kumpulantie 3, 00520 HELSINKI

Adresskälla: Bisnodes kontaktuppgifts- och personmarknadsföringsregister, Gumtäktsvägen 3, 00520 HELSINGFORS

Bisnodea ei kuitenkaan ole lupa mainita osoitelähteenä, jos yhteystietojen poiminnasta on kulunut yli 2 kuukautta. Osoitteiden käyttöaika on 2 kuukautta ja tämän jälkeen aineisto tulee tuhota. Jos samassa postituksessa tai muussa markkinointitoimessa käytetään useita eri osoitelähteitä, on ne merkittävä erikseen jokaiseen markkinointiviestiin yksilöivästi.

Bisnoden yritystietokanta

Kun asiakas käyttää suoramarkkinoinnissaan Bisnoden yritystietokannasta poimittuja yhteystietoja, osoitelähde tulee mainita seuraavalla tavalla:

Osoitelähde: Bisnoden yritystietokanta, Kumpulantie 3, 00520 HELSINKI

Adresskälla: Bisnodes företagsdatabas, Gumtäktsvägen 3, 00520 HELSINGFORS

Bisnodea ei kuitenkaan ole lupa mainita osoitelähteenä, jos yhteystietojen poiminnasta on kulunut yli 2 kuukautta. Jos samassa postituksessa tai muussa markkinointitoimessa käytetään useita eri osoitelähteitä, on ne merkittävä erikseen jokaiseen markkinointiviestiin yksilöivästi.

Väestötietojärjestelmä

Osoitelähde: Väestötietojärjestelmä/Digi- ja väestötietovirasto. Tietoja ei ole luovutettu kirjeen lähettäjän haltuun.
Tietojen tekninen toimitus: Bisnode Marketing Oy, Kumpulantie 3, 00520 HELSINKI

Adresskälla: Befolkningsdatasystemet/Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Informationen har inte överlämnats till avsändaren av brevet.
Teknisk dataleverans: Bisnode Marketing Ab, Gumtäktsvägen 3, 00520 HELSINGFORS

Kohdennus Väestötietojärjestelmän avulla:

Osoitelähde: Yritys Oy:n asiakasrekisteri kohdennettuna väestötietojärjestelmän tiedoilla Yritys Oy, PL x, 00000 XXX

Adresskälla: Företag Abs kundregister preciserat med befolkningsdatasystemets uppgifter Företag Ab, PB x, 00000 XXX

HUOM! Väestötietojärjestelmästä poimituille henkilöiden nimille ja osoitteille saa merkitä osoitelähteeksi vain väestötietojärjestelmän. Jos samassa postituksessa käytetään useita eri osoitelähteitä, on ne merkittävä erikseen jokaiseen mainokseen siinä käytetyn henkilörekisterin yksilöivästi.

Liikenneasioiden rekisteri

Osoitelähde: Liikenneasioiden rekisteri, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, PL 320, 00059 TRAFICOM, puh. 029 534 5000. Tietojen tekninen toimitus: Bisnode Marketing Oy, Kumpulantie 3, 00520 Helsinki

Adresskälla: Trafik- och Transportregistret, Transport- och kommunikationsverket Traficom, PB 320, 00059 TRAFICOM, tel. 029 534 5000. Teknisk dataleverans: Bisnode Marketing Ab, Gumtäktsvägen 3, 00520 Helsingfors

Address source: Register of Transport Affairs, Finnish Transport and Communications Agency Traficom, PO Box 320, 00059 TRAFICOM, tel. 029 534 5000. Technical data supply: Bisnode Marketing Oy, Kumpulantie 3, 00520 Helsinki

Kohdennus Liikenneasioiden rekisterin avulla:

Osoitelähde: Yritys Oy:n asiakasrekisteri kohdennettuna Liikenneasioiden rekisterin tiedoilla Yritys Oy, PL x, 00000 XXX

Adresskälla: Företag Abs kundregister preciserat med Trafik- och Transportregistrets uppgifter Företag Ab, PB x, 00000 XXX

Tilastoissa, ilmoituksissa, mainoksissa:

Lähde: Liikenne- ja viestintävirasto, liikenneasioiden rekisteri. Tietojen tekninen toimitus: Bisnode Marketing Oy, Kumpulantie 3, 00520 HELSINKI

Källa: Transport- och kommunikationsverket Traficom. Teknisk dataleverans: Bisnode Marketing Ab, Gumtäktsvägen 3, 00520 HELSINGFORS