Osoitelähdemerkinnät

Bisnoden yhteystieto- ja henkilömarkkinointirekisteri

Kun asiakas käyttää suoramarkkinoinnissaan Bisnoden yhteystieto- ja henkilömarkkinointirekisteristä poimittuja yhteystietoja, osoitelähde tulee mainita seuraavalla tavalla:

Osoitelähde: Bisnoden yhteystieto- ja henkilömarkkinointirekisteri, Kumpulantie 3, 00520 HELSINKI

Adresskälla: Bisnodes kontaktuppgifts- och personmarknadsföringsregister, Gumtäktsvägen 3, 00520 HELSINGFORS

Bisnodea ei kuitenkaan ole lupa mainita osoitelähteenä, jos yhteystietojen poiminnasta on kulunut yli 2 kuukautta. Osoitteiden käyttöaika on 2 kuukautta ja tämän jälkeen aineisto tulee tuhota. Jos samassa postituksessa tai muussa markkinointitoimessa käytetään useita eri osoitelähteitä, on ne merkittävä erikseen jokaiseen markkinointiviestiin yksilöivästi.

Bisnoden yritystietokanta

Kun asiakas käyttää suoramarkkinoinnissaan Bisnoden yritystietokannasta poimittuja yhteystietoja, osoitelähde tulee mainita seuraavalla tavalla:

Osoitelähde: Bisnoden yritystietokanta, Kumpulantie 3, 00520 HELSINKI

Adresskälla: Bisnodes företagsdatabas, Gumtäktsvägen 3, 00520 HELSINGFORS

Bisnodea ei kuitenkaan ole lupa mainita osoitelähteenä, jos yhteystietojen poiminnasta on kulunut yli 2 kuukautta. Jos samassa postituksessa tai muussa markkinointitoimessa käytetään useita eri osoitelähteitä, on ne merkittävä erikseen jokaiseen markkinointiviestiin yksilöivästi.

Väestötietojärjestelmä

Poiminnoissa

Poiminnalla tarkoitetaan nimi- ja osoitetietojen poimintaa väestötietojärjestelmästä

Osoitelähde: Väestötietojärjestelmä/Digi- ja väestötietovirasto. Tietoja ei ole luovutettu kirjeen lähettäjän haltuun.
Tietojen tekninen toimitus: Bisnode Marketing Oy, Kumpulantie 3, 00520 HELSINKI

Adresskälla: Befolkningsdatasystemet/Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Personuppgifter har inte lämnats till avsändaren av detta brev.
Teknisk dataleverans: Bisnode Marketing Ab, Gumtäktsvägen 3, 00520 HELSINGFORS

Source of Address: Population Information System/Digital and Population Data Services Agency. The information has not been disclosed to the sender of the letter.
Technical delivery of the information: Bisnode Marketing Oy, Kumpulantie 3, 00520 HELSINKI

HUOM! Poiminnossa käytettävät kuluttajaluokitukset: poimintakriteerien määrittämisen avuksi Bisnode on kehittänyt kuluttajaluokituksia, jotka pohjautuvat tilastotietoon. Luokituksissa käytetään vain VTJ:n ulkopuolista tilastotietoa ja niiden avulla voidaan helpottaa kohderyhmän määrittelyä.

 

Kohdennuksissa

Kohdennuksella tarkoitetaan tietojen poimintaa yrityksen asiakasrekisteristä tai muusta henkilörekisteristä väestötietojärjestelmän tietojen avulla.

Osoitelähde: Yritys Oy:n asiakasrekisteri kohdennettuna väestötietojärjestelmän tiedoilla. Yritys Oy, PL x, 00000 XXX

Adresskälla: Företag Abs kundregister preciserat med befolkningsdata-systemets uppgifter. Företag Ab, PB x, 00000 XXX

Source of Address: The customer data file of Company Ltd sampled using information from the Population Information System. Company Ltd, PO Box x, 00000 XXX

HUOM! Väestötietojärjestelmästä poimituille henkilöiden nimille ja osoitteille saa merkitä osoitelähteeksi vain väestötietojärjestelmän. Jos samassa postituksessa käytetään useita eri osoitelähteitä, on ne merkittävä erikseen jokaiseen mainokseen siinä käytetyn henkilörekisterin yksilöivästi.

Liikenneasioiden rekisteri

Osoitelähde: Liikenneasioiden rekisteri, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, PL 320, 00059 TRAFICOM, puh. 029 534 5000. Tietojen tekninen toimitus: Bisnode Marketing Oy, Kumpulantie 3, 00520 Helsinki

Adresskälla: Trafik- och Transportregistret, Transport- och kommunikationsverket Traficom, PB 320, 00059 TRAFICOM, tel. 029 534 5000. Teknisk dataleverans: Bisnode Marketing Ab, Gumtäktsvägen 3, 00520 Helsingfors

Address source: Register of Transport Affairs, Finnish Transport and Communications Agency Traficom, PO Box 320, 00059 TRAFICOM, tel. 029 534 5000. Technical data supply: Bisnode Marketing Oy, Kumpulantie 3, 00520 Helsinki

Kohdennuksissa

Osoitelähde: Yritys Oy:n asiakasrekisteri kohdennettuna Liikenneasioiden rekisterin tiedoilla Yritys Oy, PL x, 00000 XXX

Adresskälla: Företag Abs kundregister preciserat med Trafik- och Transportregistrets uppgifter Företag Ab, PB x, 00000 XXX

Tilastoissa, ilmoituksissa, mainoksissa:

Lähde: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, liikenneasioiden rekisteri.
Tietojen tekninen toimitus: Bisnode Marketing Oy, Kumpulantie 3, 00520 HELSINKI

Källa: Transport- och kommunikationsverket Traficom.
Teknisk dataleverans: Bisnode Marketing Ab, Gumtäktsvägen 3, 00520 HELSINGFORS