Osoitelähdemerkinnät

Bisnode yhteystieto- ja henkilömarkkinointirekisteri

Kun asiakas käyttää suoramarkkinoinnissaan Bisnode yhteystieto- ja henkilömarkkinointirekisteristä poimittuja yhteystietoja, osoitelähde tulee mainita seuraavalla tavalla:

Osoitelähde: Bisnode yhteystieto- ja henkilömarkkinointirekisteri, Kumpulantie 3, 00520 HELSINKI

Addresskälla: Bisnode kontaktuppgifts- och personmarknadsföringsregister, Gumtäktsvägen 3, 00520 HELSINGFORS

Bisnodea ei kuitenkaan ole lupa mainita osoitelähteenä, jos yhteystietojen poiminnasta on kulunut yli 2 kuukautta. Jos samassa postituksessa tai muussa markkinointitoimessa käytetään useita eri osoitelähteitä, on ne merkittävä erikseen jokaiseen markkinointiviestiin yksilöivästi.

Bisnode-yritysrekisteri

Kun asiakas käyttää suoramarkkinoinnissaan Bisnode-yritysrekisteristä poimittuja yhteystietoja, osoitelähde tulee mainita seuraavalla tavalla:

Osoitelähde: Bisnode-yritysrekisteri, Kumpulantie 3, 00520 HELSINKI

Addresskälla: Bisnode-företagsregistret, Gumtäktsvägen 3, 00520 HELSINGFORS

Bisnodea ei kuitenkaan ole lupa mainita osoitelähteenä, jos yhteystietojen poiminnasta on kulunut yli 2 kuukautta. Jos samassa postituksessa tai muussa markkinointitoimessa käytetään useita eri osoitelähteitä, on ne merkittävä erikseen jokaiseen markkinointiviestiin yksilöivästi.

Väestötietojärjestelmä

Osoitelähde: Väestötietojärjestelmä, Väestörekisterikeskus, PL 123, 00531 HELSINKI. Tietojen tekninen toimitus: Bisnode Marketing Oy, Kumpulantie 3, 00520 HELSINKI

Uppgiftskälla: Befolkningsdatasystemet, Befolkningsregistercentralen, PB 123, 00531 HELSINGFORS. Teknisk dataleverans: Bisnode Marketing Ab, Gumtäktsvägen 3, 00520 HELSINGFORS

Kohdennus Väestötietojärjestelmän avulla:

Osoitelähde: Yritys Oy:n asiakasrekisteri kohdennettuna väestötietojärjestelmän tiedoilla Yritys Oy, PL x, 00000 XXX

Adresskälla: Företag Abs kundregister preciserat med befolkningsdatasystemets uppgifter Företag Ab, PB x, 00000 XXX

HUOM! Väestötietojärjestelmästä poimituille henkilöiden nimille ja osoitteille saa merkitä osoitelähteeksi vain väestötietojärjestelmän. Jos samassa postituksessa käytetään useita eri osoitelähteitä, on ne merkittävä erikseen jokaiseen mainokseen siinä käytetyn henkilörekisterin yksilöivästi.

Ajoneuvoliikennerekisteri

Osoitelähde: Ajoneuvoliikennerekisteri, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, PL 320, 00101 Helsinki, puh. 029 534 5000. Tietojen tekninen toimitus: Bisnode Marketing Oy, Kumpulantie 3, 00520 Helsinki

Addresskälla: Fordonstrafikregistret, Trafiksäkerhetsverk Trafi, PB 320, 00101 Helsingfors, tel. 029 534 5000. Teknisk dataleverans: Bisnode Marketing Ab, Gumtäktsvägen 3, 00520 Helsingfors

Kohdennus Ajoneuvoliikennerekisterin avulla:

Osoitelähde: Yritys Oy:n asiakasrekisteri kohdennettuna Ajoneuvoliikennerekisterin tiedoilla Yritys Oy, PL x, 00000 XXX

Adresskälla: Företag Abs kundregister preciserat med Fordonstrafikregistrets uppgifter Företag Ab, PB x, 00000 XXX

Tilastoissa, ilmoituksissa, mainoksissa:

Lähde: Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi. Tietojen tekninen toimitus: Bisnode Marketing Oy, Kumpulantie 3, 00520 HELSINKI

Källa: Trafiksäkerhetsverket. Teknisk dataleverans: Bisnode Marketing Ab, Gumtäktsvägen 3, 00520 HELSINGFORS

Poste Interestante

Osoitelähde: Poste Interestante, Bisnode Marketing Oy, Kumpulantie 3, 00520 HELSINKI

Addresskälla: Poste Interestante, Bisnode Marketing Ab, Gumtäktsvägen 3, 00520 HELSINGFORS