Omien luottotietojen tarkistaminen

Yksityishenkilöt

Yksityishenkilöllä on oikeus saada tietää mitä tietoja hänestä löytyy luottotietorekisteristä, mistä rekisteriin talletetut tiedot ovat peräisin ja kenelle sinua koskevia henkilöluottotietoja on viimeisen vuoden aikana luovutettu. Täältä yksityishenkilö voi hakea omat luottotiedot.

Luonnolliselle henkilölle, jota koskevat tiedot on ensimmäistä kertaa merkitty luottotietorekisteriin, on lähetettävä tieto rekisteröinnistä, rekisteröidyn oikeudesta tehdä oikaisuvaatimus sekä saatavan suorittamisen vaikutuksesta luottotietorekisteriin tehtäviin merkintöihin (luottotietolaki 29 §).

Sen, joka hankkii rekisteröidyn henkilöluottotietoja käytettäviksi luottoa myönnettäessä tai muuhun lainmukaiseen tarkoitukseen, on huolehdittava siitä, että rekisteröity voi saada ennakolta tiedon henkilöluottotietojensa käytöstä ja siitä, mistä rekisteristä luottotiedot hankittu.

Luottotiedot heti 9,90 €

Luonnollisella henkilöllä on oikeus saada tietää mistä rekisteriin talletetut tiedot ovat peräisin ja kenelle häntä koskeva henkilöluottotieto on viimeisen vuoden aikana luovutettu. Luonnollista henkilöä koskevan tarkastusoikeuden toteuttamisen maksuttomuudesta säädetään henkilötietolaissa (30 §).

Omien tietojesi tarkistamiseksi voit hyödyntää tarkistuspyyntölomaketta. Lataa ja tulosta pdf-lomake tästä.

Postita tai faxaa se täytettynä liitteineen rekisterinpitäjälle:

Bisnode Finland Oy
Soliditet-henkilöluottotietorekisteri
Kumpulantie 3
00520 HELSINKI

Lisätiedot:

Luottotietolaki
Henkilötietolaki