Yritykset rajapinnat

Nimenkirjoitustiedot

Rajapinta palauttaa y-tunnuksen tai henkilötunnuksen perusteella JSON -muodossa nimenkirjoitustiedot.

Rajapinnan palauttamat tiedot

TietoKuvaus
Y-tunnus  
Nimi Yrityksen virallinen toiminimi.
Tila Onko yrityksen tila aktiivinen vai passiivinen.
Nimenkirjoituslauseke  
Henkilönnimi  
Syntymäaika  
Rooli mm. prokuristit ja hallituksen jäsenet.

Rajapinnan osoitteet

 • https://api.bisnode.fi/yritykset/v1/ProcurationInfo - Tuotantoympäristö
 • https://test.bisnode.fi/yritykset/v1/ProcurationInfo - Testiympäristö

Rajapinnan pyynnön parametrit

ParametriKuvaus 
id Y-tunnus tai henkilötunnus, jotka voidaan antaa väliviivalla tai ilman. X

Rajapinnan pyyntö- ja vastausesimerkki

https://api.bisnode.fi/yritykset/v1/ProcurationInfo?id=2014838-7

Pyyntö onnistui annetuilla parametreillä ja rajapinta palautti tiedot JSON-muodossa

{
  "company": [
    {
      "businessId": "2014838-7",
      "companyName": "Bisnode Finland Oy",
      "status": "100",
      "statusDescription": [
        {
          "language": "English",
          "description": "Active"
        },
        {
          "language": "Swedish",
          "description": "Aktiv "
        },
        {
          "language": "Finnish",
          "description": "Aktiivinen"
        }
      ],
      "procurationAbstract": "NIMA12",
      "procurationAbstractDescription": [
        {
          "language": "English",
          "description": "By the Chair of the Board and the Managing Director, each on their own, and by any two Board members jointly"
        },
        {
          "language": "Swedish",
          "description": "Styrelsens ordförande och verkställande direktören vardera ensam samt två styrelsemedlemmar gemensamt"
        },
        {
          "language": "Finnish",
          "description": "Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä"
        }
      ],
      "registrationDate": "2006-02-13T00:00:00",
      "procurationPerson": [
        {
          "personId": "XXXXXX",
          "personName": "Laitinen Sari Tiina",
          "role": [
            {
              "roleType": "PR",
              "roleTypeDescription": [
                {
                  "language": "English",
                  "description": "Holder of procuration"
                },
                {
                  "language": "Swedish",
                  "description": "Prokurist"
                },
                {
                  "language": "Finnish",
                  "description": "Prokuristi"
                }
              ],
              "procurationCode": "01",
              "procurationDescription": [
                {
                  "language": "English",
                  "description": "Representation by the holders of a procuration as follows: on his or her own."
                },
                {
                  "language": "Swedish",
                  "description": "Prokuristerna företräder bolaget ensam."
                },
                {
                  "language": "Finnish",
                  "description": "Prokuristit edustavat yhtiötä kukin yksin."
                }
              ],
              "validFrom": "2006-02-13T02:00:00"
            }
          ],
          "protectionOfInterests": null,
          "descriptionOfProtectionOfInterests": null
        }
      ],
      "board": {
        "naturalPerson": [
          {
            "personId": "XXXXXX",
            "firstname": "Mats Kalle",
            "lastname": "Bergman",
            "role": [
              {
                "role": "HPJ",
                "roleDescription": [
                  {
                    "language": "English",
                    "description": "Chairperson"
                  },
                  {
                    "language": "Swedish",
                    "description": "Ordförande"
                  },
                  {
                    "language": "Finnish",
                    "description": "Puheenjohtaja"
                  }
                ],
                "validFrom": "2015-06-26T00:00:00"
              }
            ],
            "protectionOfInterests": null,
            "descriptionOfProtectionOfInterests": null
          },
          {
            "personId": "XXXXXX",
            "firstname": "Kari Janne",
            "lastname": "Huutola",
            "role": [
              {
                "role": "PTI",
                "roleDescription": [
                  {
                    "language": "English",
                    "description": "Auditor with principal responsibility"
                  },
                  {
                    "language": "Swedish",
                    "description": "Huvudansvarig revisor"
                  },
                  {
                    "language": "Finnish",
                    "description": "Päävastuullinen tilintarkastaja"
                  }
                ],
                "validFrom": "2012-01-17T00:00:00"
              }
            ],
            "protectionOfInterests": null,
            "descriptionOfProtectionOfInterests": null
          },
          {
            "personId": "XXXXXX",
            "firstname": "Karl Mats",
            "lastname": "Johnsson",
            "role": [
              {
                "role": "HVJ",
                "roleDescription": [
                  {
                    "language": "English",
                    "description": "Ordinary member"
                  },
                  {
                    "language": "Swedish",
                    "description": "Ordinarie medlem"
                  },
                  {
                    "language": "Finnish",
                    "description": "Varsinainen jäsen"
                  }
                ],
                "validFrom": "2015-06-26T00:00:00"
              }
            ],
            "protectionOfInterests": null,
            "descriptionOfProtectionOfInterests": null
          },
          {
            "personId": "XXXXXX",
            "firstname": "Juha Matti",
            "lastname": "Ruuskanen",
            "role": [
              {
                "role": "HVJ",
                "roleDescription": [
                  {
                    "language": "English",
                    "description": "Ordinary member"
                  },
                  {
                    "language": "Swedish",
                    "description": "Ordinarie medlem"
                  },
                  {
                    "language": "Finnish",
                    "description": "Varsinainen jäsen"
                  }
                ],
                "validFrom": "2015-06-26T00:00:00"
              },
              {
                "role": "TJ",
                "roleDescription": [
                  {
                    "language": "English",
                    "description": "Managing Director"
                  },
                  {
                    "language": "Swedish",
                    "description": "Verkställande direktör"
                  },
                  {
                    "language": "Finnish",
                    "description": "Toimitusjohtaja"
                  }
                ],
                "validFrom": "2006-02-13T00:00:00"
              }
            ],
            "protectionOfInterests": null,
            "descriptionOfProtectionOfInterests": null
          },
          {
            "personId": "XXXXXX",
            "firstname": "Sari Minna",
            "lastname": "Koskinen",
            "role": [
              {
                "role": "PR",
                "roleDescription": [
                  {
                    "language": "English",
                    "description": "Holder of procuration"
                  },
                  {
                    "language": "Swedish",
                    "description": "Prokurist"
                  },
                  {
                    "language": "Finnish",
                    "description": "Prokuristi"
                  }
                ],
                "validFrom": "2006-02-13T00:00:00"
              }
            ],
            "protectionOfInterests": null,
            "descriptionOfProtectionOfInterests": null
          }
        ],
        "juristicPerson": [
          {
            "name": "PricewaterhouseCoopers Oy ",
            "role": [
              {
                "role": "TIL",
                "roleDescription": [
                  {
                    "language": "English",
                    "description": "Auditor"
                  },
                  {
                    "language": "Swedish",
                    "description": "Revisor"
                  },
                  {
                    "language": "Finnish",
                    "description": "Tilintarkastaja"
                  }
                ],
                "validFrom": "2012-01-17T00:00:00"
              }
            ]
          }
        ]
      }
    }
  ],
  "Error": null
}

Huom! Jotta voit käyttää rajapintaa sinulla tulee olla tiedossa voimassaoleva tiketti (katso pikaohje), joka tulee lähettää pyynnön yhteydessä header -elmentissä (ticket -parametrina). Pyynnöt tuotanto- ja testiympäristöihin tulee toteuttaa aina salattuina https-muodossa. Lisäksi ympäristökohtaisille (tuotanto- ja testiympäristö) käyttäjätunnuksille tulee olla määriteltynä Bisnoden toimesta voimassaolevat käyttöoikeudet.