Kuinka dataohjautuva organisaatiosi on?

1. Mikä seuraavista kuvaa parhaiten päätöksentekoa organisaatiossasi?

  • Pohjautuu eniten intuitioon
  • Pohjautuu eniten faktoihin
  • Pohjautuu useimmiten faktoihin, mutta välillä päätöksiä tehdään intuition perusteella (esim. hypoteesien testaamiseksi tai ajan säästämiseksi)

2. Mikä seuraavista väittämistä vastaa parhaiten data-analytiikan tasoa organisaatiossasi?

  • Data-analytiikkaa ei käytetä lainkaan
  • Data-analytiikkaa käytetään satunnaisesti ja epäjohdonmukaisesti
  • Data-analytiikkaa käytetään satunnaisesti kaikkialla organisaatiossa
  • Data analysis is used sporadically but in all parts of the company
  • Data-analytiikkaa käytetään jatkuvasti kaikkialla organisaatiossa

3. Kuinka laajasti toteutetut data-analyysit ovat koko yrityksen saatavilla?

0
Ei kovin laajasti. Vain analyysin toteuttaneella ryhmällä tai yksiköllä on pääsy dataan.
Erittäin laajasti. Kaikilla analyysia tarvitsevilla on siihen pääsy.

4. Miten suureen osaan tarvitsemastasi datasta sinulla on pääsy?

0
Ei kovin laajasti. Vain analyysin toteuttaneella ryhmällä tai yksiköllä on pääsy dataan.
Erittäin laajasti. Kaikilla analyysia tarvitsevilla on siihen pääsy.

5. Jos ajatellaan datan laatua, kuinka helppoa datan vertailu ja analysointi on?

0
Erittäin vaikeaa
Erittäin helppoa

6. Jos ajatellaan analytiikkajärjestelmää, kuinka helppoa datan vertailu ja analysointi on?

0
Erittäin vaikeaa
Erittäin helppoa

7. Mikä väittämä vastaa parhaiten data-analytiikan tilaa yrityksessäsi?

0
Data-analytiikka on pääasiassa historiallisen datan läpikäyntiä
Data-analytiikka on pääasiassa tulosten ennustamista ja optimointia

8. Missä määrin yrityksesi käyttää dataa tehdäkseen päätöksiä reaaliajassa? (algoritmit)

0
Vain äärimmäisen harvoin
Erittäin usein