Henkilöluottotietorekisteri

Yksityshenkilöt

Bisnode palvelee luotonantajia tarjoamalla heille tietoja luottopäätösten tueksi. Henkilöluottotietorekisteriin kerätään lähinnä viranomaislähteistä tietoja maksun tai suorituksen laiminlyönneistä taikka muita luottotietolain 13§:n mukaisia tietoja sekä rekisteröityjä koskevia yksilöinti- ja yhteystietoja lain edellyttämän ilmoitusvelvollisuuden täyttämiseksi. Rekisterin tietoja voidaan luovuttaa luoton myöntämistä tai luotonvalvontaa varten taikka muuhun lainmukaiseen tarkoitukseen.

Omien luottotietojen tarkistaminen

Sinulla on oikeus saada tietää mitä tietoja sinusta löytyy luottotietorekisteristä, mistä rekisteriin talletetut tiedot ovat peräisin ja kenelle sinua koskevia henkilöluottotietoja on viimeisen vuoden aikana luovutettu. Lue lisää tästä.

Tietosuoja

Yksityisen turvaaminen ja aukoton tietosuoja ovat Bisnoden ehdottomia ohjenuoria. Toimiminen hyvän luottotietotavan mukaisesti on meille kunnia-asia samoin kuin tietosuojalainsäädännön ehdoton noudattaminen tietojen käsittelyssä ja luovuttamisessa. Rekisteriseloste sekä toimintailmoitus luottotietotoiminnan harjoittamisesta on toimitettu tietosuojavaltuutetulle, joka on myös toimintaamme valvova viranomainen.

Väärinkäyttääkö joku henkilötietojasi?

Omaehtoinen Luottokielto-merkintä (OLK) vähentää tätä riskiä. Bisnoden henkilöluottotietorekisteriä käyttävät luotonantajat näkevät OLK-merkinnän luottotiedoissasi ja se on heille impulssi varmistaa luotonhakijan henkilöllisyys. Lue lisää tästä.