Luottotietojen käyttötarkoitus

Syykoodit
Koodi Selite fi
1 Luoton myöntäminen
2 Luotonvalvonta
3 Perinnän suunnittelu
5 Vastuuhenkilöasema yrityksessä
7 Huoneenvuokrasopimus
8 Työnhakijan tai työntekijän arviointi
9 Viranomaisen lakiin perustuva tiedonsaantioikeus tai viranomaistuen myöntäminen
A Takaus tai pantin anto
B Sopimusehtojen määrittely, jos sopimuksesta ei voi kieltäytyä
C Todistus velvoitteiden hoitokyvystä ja rahanpesun ehkäiseminen
Koodi Selite eng
1 Application For Credit
2 Credit Sale Control
3 Debt Collection
5 Key person of a Company
7 Agreement of lease
8 Evaluation of employee/jobseeker
9 Authority's right for information or subsidy by authority
A Guarantee or pledge
B Definition of agreement if agreement can not be refused
C Certificate of liability and prevention of money laundering