People rest API

Living environment, values and attitudes

The API return the person's living environment, values and attitudes in JSON format, as specified by Bisnode ID.

In order to use the API you must have the valid environment-specific username and password. Before any API requests, you need to obtain an API KEY. You will get a valid API KEY (it's called a ticket) by using the ticket API (Please, read how to use ticket API).

The API KEY must be sent in the request custom header element (named ticket or x-api-key). If the API KEY value is valid then API request will be successful (http status code 200), otherwise it will fail (http status code 401). All API requests must be made over HTTPS. REQUEST THE username and password

API endpoints

 • https://api.bisnode.fi/ihmiset/v1/Environment - production environment
 • https://api-test.bisnode.fi/ihmiset/v1/Environment - test environment

API response

Data elementDescription
BisnodeId Bisnoden määrittelemä tunniste henkilölle.
Bric - Ostovoima Arvio alueella asuvien yli 18 vuotiaiden henkilöiden ostovoimasta. Arvio ilmaistaan luokkana 1-4. Luokka 1: vähäinen ostovoima, Luokka 4: merkittänä ostovoima.
Bric - Maksuhäiriöriski Arvio alueella asuvien yli 18 vuotiaiden henkilöiden maksuhäiriöriskistä. Arvio ilmaistaan luokkana 1-4. Luokka 1: pieni riski maksuhäiröön, Luokka 4: suuri riski maksuhäiröön.
Bric - Elämänvaihe Arvio millaisessa elämänvaiheesta alueella asuvat yli 18 vuotiaat henkilöt ovat. Arvio ilmaistaan luokkana 1-4. Luokka 1: lapsettomat nuoret, Luokka 4: seniorit.
Bric - Asuntotyyppi Arvio millainen on alueen yleinen asuntotyyppi. Arvio ilmaistaan luokkana 1-2. Luokka 1: pientalo, Luokka 2: kerrostalo.
Bric - Koulutus Arvio alueella asuvien yli 18 vuotiaiden henkilöiden koulutuksesta. Arvio ilmaistaan luokkana 1-3. Luokka 1: peruskoulu, Luokka 4: korkeakoulu.
Bric - Asunnon omistussuhe Arvio millainen on asunnon omistussuhde alueella. Arvio ilmaistaan luokkana 1-2. Luokka 1: omistusasunto, Luokka 2: vuokra-asunto.
Bric - Asuinaluetyyppi Arvio asuinalueentyypistä ja se ilmaistaan seuraava luokitteluna. Luokka 1: maaseutu, Luokka 2: taajama, Luokka 3: kaupunki, Luokka 4: suurkaupunki (Tampere, Oulu, Turku, Kuopio, Lahti), Luokka 5: pääkaupunkiseutu (Helsinki, Espoo, Vantaa).
Suomi360 elämänvaihe Koko väestö on jaettu kahdeksaan ryhmään. Täältä löytyy tarkemmat kuvaukset ryhmistä.

API request parameter

ParameterDescription 
id Bisnode ID X

API request and response example

https://api.bisnode.fi/ihmiset/v1/Environment?id=FI2101004932316

Successful request and the API return results in JSON format.

{
  "BisnodeId": "FI2101004932316",
  "bric": {
    "PurchasingPower": "3",
    "LifeStage": "3",
    "ResidentalArea": "4",
    "HousingType": "2",
    "EducationLevel": "3",
    "HomeOwnership": "1",
    "PaymentDefaultRisk": "1"
  },
  "s360": {
    "Suomi_360": "5"
  }
}