HENKILÖTIEDOT BISNODELLA

Toimintaperiaatteemme

Turvaamme yksityisyytesi

Turvaamme yksityisyytesi

Konsernin tietoturva- ja tietosuojatoimintaperiaatteet ohjaavat kaikkia toimiamme

Bisnode noudattaa konserninsa tietosuojamenettelyä, joka perustuu ehdottomien eettisten sääntöjen noudattamiseen. Turvaamme yksityisyydensuojan mm. seuraavilla tavoilla:

  • ylläpidämme yritysrekisterejä ja kuluttajarekisterejä markkinointia sekä yritysten ja kuluttajien kanssa käytävää yhteydenpitoa varten
  • käsittelemme vain riittäviä ja oleellisia henkilötietoja liittyen yksityishenkilöihin kuluttajamarkkinointirekistereissämme sekä vastuuhenkilöihin, yrityspäättäjiin ja muihin työntekijöihin, joiden henkilötietoja on mm. julkaistu yritysten rekistereissä, valtion virastoissa tai rekistereissä samoin kuin työntekijöihin, jotka ovat työn kautta rekisteröity suoraan Bisnoden rekistereihin
  • hallinnoimme aktiivisesti markkinointikieltoja, jotta jokaisella rekisteröidyllä henkilöllä tai yrityksellä on oikeus kieltäytyä suoramarkkinoinnista
  • vaadimme, että Bisnodelta saatuja henkilötietoja sisältävä suoramarkkinointi mainitsee aina Bisnoden osoitteen lähteenä
  • emme luovuta tietoja, mikäli Bisnode epäilee, että niitä käytettäisiin Bisnoden hyväksymien tapojen vastaisesti, mikä saattaisi suoraan tai välillisesti johtaa henkilön yksityisyyden loukkaamiseen
  • viestimme aktiivisesti henkilötietojen käytöstä tutkimuksissa joko omassa tai muiden tahojen suoramarkkinoinnissa sekä epäsuorasti mainonnassa ja verkossa
  • pidämme yllä riittävän turvallisuustason henkilötietojen käsittelyssä edistyneiden ja nykyaikaisten teknologisten ratkaisujen avulla
  • palvelemme asiakkaita nopeasti ja tehokkaasti niin, että voimme päivittää, korjata, estää ja poistaa vääriä tai vajavaisia henkilötietoja
  • suunnittelemalla huolellisesti kaikki tietojen käsittelyyn liittyvät toimintamenetelmät
  • pidämme huolen tietosuojavastaavamme nimeämisestä ja hänen hyvän ja kattavan osaamistason ylläpitämisestä