Etsi

Kestävän kehityksen tavoitteemme

Olemme osa maailman suurinta kestävän kehityksen aloitetta. Yhdessä saamme muutoksia aikaan!

Osallistumme tietojen väärinkäytön, ilmastonmuutoksen ja köyhyyden torjuntaan

Bisnode on vuodesta 2015 asti ollut mukana YK:n Global Compact ‑aloitteessa, joka on maailman suurin kestävyyshanke. Aloitteen käynnisti vuonna 2000 YK:n entinen pääsihteeri Kofi Annan, jotta YK ja liike-elämä voisivat tehdä tiiviimmin yhdessä töitä paremman maailman eteen. Kestävyystyömme perustuu kymmeneen pääperiaatteeseen, jotka koskevat ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia, ympäristönsuojelua ja korruption torjuntaa. YK:n Global Compact ‑aloitteen jäsenenä Bisnode edistää myös 17:ää kestävän kehityksen tavoitetta (Sustainable Development Goals, SDGs).

Mikä YK:n Global Compact ‑aloite on?

Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact ‑aloite on ei-sitova sopimus, jolla kannustetaan yrityksiä ympäri maailman omaksumaan kestäviä ja yhteiskuntavastuullisia käytäntöjä sekä raportoimaan niiden käyttöönotosta. YK:n Global Compact ‑aloite kannustaa yrityksiä

  • harjoittamaan liiketoimintaa vastuullisesti siten, että ne noudattavat strategioissaan ja käytännöissään kymmentä ihmisoikeuksia, työntekijöitä, ympäristöä ja korruption torjuntaa koskevaa periaatetta
  • edistämään strategisin toimenpitein kestävän kehityksen tavoitteita.
UN for SDG partnership

Bisnode on Global Compact ‑aloitteen jäsen. Maailman suurin kestävyyshanke

YK:n Global Compact ‑aloite kannustaa yrityksiä toimimaan kestävämmin asettamalla niille päämääriä, jotka ovat YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisia. Maailman maat ja eri sidosryhmät ovat määritelleet yhdessä 17 kestävän kehityksen tavoitetta, jotka on määrä saavuttaa vuoteen 2030 mennessä. Meille on hyvin tärkeää auttaa tavoitteiden saavuttamisessa.

Sustainable development goals UN and Bisnode

Bisnode vaikuttaa suorasti tai epäsuorasti 12:een 17:stä kestävän kehityksen tavoitteesta

Teemme aktiivisesti töitä kaikkien kestävän kehityksen tavoitteiden parissa, jotka liittyvät toimintaamme. Näitä toimintamme osa-alueita ovat etupäässä työtyytyväisyys- ja työterveysohjelmat, Code of Conduct ja konsernin toimintaperiaatteet (korruption torjunta, väärinkäytösten paljastaminen, dataetiikka, hyvä hallintotapa, seksuaalisen häirinnän torjunta), ympäristöaloitteet, yhteistyö ja sosiaaliset aloitteet, kiertotalousaloitteet sekä tietoturva-, tietosuoja-, yksityisyys- ja koskemattomuusasetusten noudattaminen.

focus sustainable development goals at bisnode

Tavoittelemme kestävää tulevaisuutta

YK:n Global Compact ‑aloitteen jäsenenä Bisnode on sitoutunut kestävän kehityksen tavoitteisiin (Sustainable Development Goals, SDGs). Olemme valinneet erityisesti neljä tavoitetta, jotka ovat linjassa sisäisen kestävyystyömme kanssa ja joihin uskomme pystyvämme vaikuttamaan positiivisesti: Tavoite 5: Sukupuolten tasa-arvo, Tavoite 8: Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, Tavoite 9: Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja ja Tavoite 13: Ilmastotekoja.

Juhlista sitoumusta kanssamme!

Aloitteen tavoitteiden saavuttamiseen on aikaa enää kymmenen vuotta, ja siksi meidän kaikkien on tärkeää yhdistää voimamme ja tehdä visioista todellisuutta. Yhdessä olemme vahvimpia.

Bisnode on sitoutunut viemään yhteiskuntaa eteenpäin tietojen eettistä käyttöä ja tietoturvaa koskevilla innovaatioilla.  Olemme ylpeitä siitä, että pystymme edistämään kansainvälistä ja monimuotoista kulttuuria, jossa kunnioitetaan ihmisoikeuksia. Lisäksi minimoimme ympäristöjalanjälkemme digitalisaatiolla ja uusiutuvilla energialähteillä.

Bisnode juhlistaa sitoutumistaan kestävän kehityksen tavoitteisiin YK:n Global Compact ‑aloitteen 20-vuotispäivänä.

Haluatko mukaan tekemään kestävää tulevaisuutta? Seuraa esimerkkiämme ja liity maailman suurimpaan liike-elämän kestävyyshankkeeseen – YK:n Global Compact ‑aloitteeseen #UnitingBusiness

Lataa kestävän kehityksen raportti
Uskomme, että liiketoiminnalla on ratkaiseva rooli kestävän tulevaisuuden kannalta. Näin me sen teemme!