JOPA YKSI NELJÄSTÄ C-TASON JOHTAJASTA PERUSTAA PÄÄTÖKSENSÄ INTUITIOON

09 loka 2019

Bisnoden tuore tutkimusraportti “7 askelta datavetoiseen organisaatioon” paljastaa, että jopa 25 prosenttia C-tason johtajista perustaa päätöksensä pelkkään intuitioon, eli tunteeseen vatsanpohjassa. Samaan aikaan 38 prosenttia toteaa, että vuoteen 2030 mennessä heidän liiketoimintansa loppuu, elleivät he sitoudu datavetoiseen tulevaisuuteen. Osaamisen puute sekä riittämättömät prosessit sisäisen ja ulkoisen datan hyödyntämisessä pitävät johtajia valveilla yöllä. Lisäksi joka toiselta johtajalta puuttuu perustason tietämys siitä, miten datan ja data-analytiikan hyödyntämistä omassa organisaatiossa voisi kehittää.

”Nykypäivän liiketoimintakentässä on nähtävissä suuri muutos. Tämän muutoksen myötä datavetoisuudesta tulee perusvaatimus kaikille toimialoille”, sanoo Niko Myller, Bisnoden operatiivinen johtaja ja Turun yliopiston Tulevaisuuden teknologioiden laitoksen työelämäprofessori. ”Kun organisaatiossa lähdetään toteuttamaan datavetoisuutta, tulee intuitio korvata ensi tilassa dataan ja analytiikkaan perustuvilla päätöksillä.”

Yrityksen ohjaaminen läpi digitalisaatioprosessin ei ole helppo tehtävä ja se vaatii runsaasti investointeja. Bisnoden tutkimus osoittaa, että data- ja analytiikkahankkeisiin tehdyt investoinnit jakautuvat epätasaisesti osastojen ja liiketoimintojen välillä. IT-osaston (34 prosenttia) data-analytiikkahankkeisiin yli-investoidaan voimakkaasti, kun taas markkinointiosasto (13 prosenttia), tuotekehitys (12 prosenttia) ja myynti (14 prosenttia) jäävät jälkeen. Tämän kehityksen oletetaan vaikuttavan negatiivisesti liiketoiminnan suorituskykyyn koko Euroopassa. 

Kun puhutaan data-analytiikasta ja tekoälystä, jotkut toimialat ovat pidemmällä tehtävien automatisoinnissa kuin toiset. Finanssiala, konsultointi ja IT ovat johdossa. 25 prosenttia johtajista näillä toimialoilla kertoo, että huomattava osa tehtävistä on mahdollista automatisoida käyttämällä tekoälyä ja dataa fiksummin. Julkinen sektori, koulutus ja terveydenhuolto ovat tutkimuksen mukaan sen sijaan jäämässä jälkeen. Nimittäin vain 10 prosenttia vastaajista näiltä toimialoilta toteaa, että tehtäviä on mahdollista automatisoida. Samaan aikaan 39 prosenttia vastaajista sanoo, että vuoteen 2030 mennessä data-analytiikka ja tekoäly ovat muuttaneet merkittävästi omaa toimialaa.

Avain digitaalisen maturiteetin saavuttamiseen on innovatiivinen ja avoin yrityskulttuuri, joka ei kuitenkaan ole liian myötätuntoinen - data ei ole heikkohermoisille. Työntekijöiden vaihtuvuus on yllättäen matala (alle 10 prosenttia) johtavissa yrityksissä, joissa data toimii liiketoiminnan ajurina. Silti 55 prosenttia vastaajista kertoo, että digitalisaatio ja teknologia turhauttavat enemmän kuin kollegat. Lisäksi eurooppalaiset yritysjohtajat näkevät suurena haasteena kriittisesti dataan suhtautuvat työntekijät ja heidän kouluttamisensa.

Dataan ja analytiikkaan liittyvä osaaminen vaihtelee eurooppalaisissa johtoryhmissä. Tutkimuksen mukaan johtoryhmissä on nähtävillä tietynlainen sukupolvien välinen kuilu. Tyypillisesti milleniaalivetoisissa johtoryhmissä on laajempi digitaalinen kompetenssi, kun taas suuriin ikäluokkiin painottuvissa johtoryhmissä ollaan jäämässä jälkeen.

Datavetoisuuden haasteet ja pelot

Tutkimukseen vastanneilla on useita huolia oman organisaation datavetoisuuteen ja muutosmatkaan liittyen. Osaamisen puute on yksi niistä.

  • Yllättäen 47 prosenttia vastaajista sanoo, että heiltä puuttuu datavetoisuuden saavuttamiseen liittyvä osaaminen.
  • Yksi kolmesta kertoo, että heillä ei ole aavistustakaan siitä, miltä data-analytiikan tulevaisuus näyttää heidän toimialallaan.
  • Yli 70 prosenttia korkean datamaturiteetin saavuttaneista yrityksistä kertoo, että uusien osaajien puute on yksi heidän pääasiallisista haasteistaan.
  • Yli neljä kymmenestä kertoo, että yksi merkittävistä haasteista on sisäisen ja ulkoisen datan hyödyntämistä tukevien prosessien puute.
  • 35 prosenttia vastaajista ovat myös huolestuneita siitä, että heillä ei ole riittävästi henkilökuntaa kasvattaakseen datamaturiteetin tasoa organisaatiossa.

Datan ja tekoälyn tulevaisuus

Miten eurooppalainen yritysjohto näkee datan ja analytiikan tulevaisuuden?

  • Yli kolme kymmenestä sanoo, että vuonna 2030 tekoäly tukee kaikkia strategisia päätöksiä.
  • Yllättäen 34 prosenttia johtajista sanoo, että vuoteen 2030 mennessä tekoäly toimii yhtenä johtoryhmän jäsenenä.
  • Lähes kolme kymmenestä toteaa, että vuoteen 2030 mennessä tekoäly on korvannut useimmat päällikkötason työntekijöistä.
 
 

Lisätietoja tutkimuksesta

Tutkimuksen tilasi Bisnode ja sen toteutti Kairos Future. Tutkimuksessa haastateltiin 300 C-tason johtajaa kymmenessä Euroopan maassa. Haastattelut toteutettiin kesä-heinäkuussa 2019.

Bisnodesta

Bisnode on johtava ja edistyksellinen data- ja analytiikka-alan yritys, joka rakentaa valoisaa tulevaisuutta smart datan avulla. Yrityksessä työskentelee yli 2 100 intohimoista ja uteliasta työntekijää, jotka tekevät yhteistyötä yhteensä 19 Euroopan maassa. Bisnode auttaa yrityksiä ennustamaan asiakkaiden käyttäytymistä, hallitsemaan liiketoimintaan liittyvää riskiä ja löytämään innovatiivisia vastauksia erilaisiin liiketoiminnallisiin kysymyksiin analytiikan ja scoring-mallien kautta.