Uutiset

Bisnode esittelee uuden ratkaisun pohjoismaisten asiakastietojen hallintaan

Bisnode esittelee uuden ratkaisun Pohjoismaisten asiakastietojen hallintaan ja rikastamiseen. Bisnode Consumer Intelligence on vastaus moniin niihin haasteisiin, joita yritykset kohtaavat tänä päivänä. Ratkaisu yksinkertaistaa liiketoimintajärjestelmiin integroidun tiedon käsittelyä ja laskee merkittävästi manuaaliseen työhön tarvittavaa aikaa. Resursseja vapautuu enemmän esimerkiksi asiakaskokemuksen kehittämiseen liittyvien toimenpiteiden suunnitteluun, kun päivität Pohjoismaiset asiakastietosi yhden ratkaisun avulla. 

Esimerkiksi markkinointi- ja CRM-osaajat sekä kehittäjät käyttävät asiakastietoja saumattoman asiakaskokemuksen luomiseen, tehokkaiden asiakasviestintäkonseptien rakentamiseen sekä asiakaslähtöisten sovellusten kehittämiseen. Sovellukset ja asiakastietoja sisältävät tiedonhallintajärjestelmät voivat joskus tuntua ylivoimaisilta ja ne vievät enemmän resursseja toisiin järjestelmiin verrattuna. Tuleva EU:n tietosuoja-asetus kasvattaa entisestään tätä kompleksisuutta tuomalla voimakkaasti esiin asiakastietojen ajantasaisuuden merkityksen.

“Asiakasrekistereissä oleviin tietoihin kohdistuu jopa päivätasolla valtava määrä muutoksia. Ihmiset esimerkiksi muuttavat tai menevät naimisiin ja heidän sukunimensä vaihtuu. Koska tietosuoja-asetus tulee painottamaan entistä voimakkaammin asiakastiedon laatua ja ajantasaisuutta, tulevat useat yritykset painiskelemaan asiakasrekisterin jatkuvan ja automatisoidun päivityksen kanssa. Bisnode Consumer Intelligence on ratkaisu, joka helpottaa tätä taakkaa. Myös valitettavat, mutta tärkeät kuolin tiedot välittyvät palvelun kautta ajantasaisesti,” painottaa Bisnode Finlandin markkinointiratkaisuiden myyntijohtaja Timo Suoninen.

Bisnode Consumer Intelligencen avulla yritykset saavat pääsyyn Pohjoismaiseen B2C kuluttajadataan suoraan omien järjestelmien ja sovellusten kautta, reaaliajassa. Kuluttajatiedot voidaan integroida esimerkiksi myymälän järjestelmiin, verkkokauppoihin sekä kirjautumis- ja rekisteröitymisprosesseihin. Muita ominaisuuksia ovat:

  • Tietojen haku
  • Asiakkaiden tunnistaminen
  • Uniikki tunniste
  • Helppo integraatio API:n avulla
  • Ilmoitukset muutoksista

Startupit ja kognitiiviseen tietojenkäsittelyyn erikoistuneet kehittäjät tulevat johtamaan innovaatioita kognitiivisella aikakaudellamme. Tavoitteemme on tehdä Bisnode Consumer Intelligencen avulla asiakkaidemme matka keinoälyyn niin helpoksi ja intuitiiviseksi kuin mahdollista. Lisäksi haluamme varmistaa, että tämä tapahtuu uuden tietosuoja-asetuksen vaatimuksia noudattaen. Bisnode lieventää hajanaiseen ja päällekkäiseen asiakastietoon liittyvää turhautumista ja parantaa asiakaskokemusta sujuvien asiointiprosessien sekä puhuttelevan markkinointiviestinnän kautta.

Lisätietoja:

Timo Suoninen
Myyntijohtaja, markkinointiratkaisut
Puh: + 358 41 533 8536
timo.suoninen@bisnode.com