Yritysetiikka

Vastuullista liiketoimintaa

Noudatamme yritysetiikan korkeimpia vaatimuksia

Me Bisnodella ymmärrämme, että liiketoiminta ei ole pelkkää paikallisten lakien ja määräysten noudattamista, vaan vakiintuneiden ja yleisesti tunnustettujen ihmisoikeussopimusten ja eettisten standardien ylläpitämistä. Vastapalveluksena asiakkaidemme luottamukselle tahdomme noudattaa yritysetiikan korkeimpia vaatimuksia ja toimia vastuullisesti.

 

Yksityisyys ja tekijänoikeudet

Yksityisyys ja tekijänoikeudet

Läpinäkyvyys vaatii selkeitä ohjesääntöjä

Bisnode tekee töitä edistääkseen läpinäkyvää tietoyhteiskuntaa. Olemme varmoja siitä, että oikeanlainen tieto lisää yhteiskunnan tehokkuutta ja luo uusia kaupallisia mahdollisuuksia. Yksityisyyden ja tietoturvan suojaaminen on kuitenkin ensisijaisen tärkeää ja myös yksi informaatiovapauden kulmakivistä. Toimimme seuraavien periaatteiden mukaisesti:

 • Arvioimme aina julkista etua suhteessa yksilön tai yrityksen yksityisyyden tarpeisiin.
 • Varmistamme mahdollisimman hyvin tarjoamiemme tietojen ajantasaisuuden, täsmällisyyden ja oleellisuuden.
 • Teemme jatkuvasti työtä varmistaaksemme, ettemme levitä tietoa henkilöille tai ryhmille, jotka eivät toimi periaatteidemme mukaisesti.
 • Emme aseta lyhyen aikavälin taloudellisia tavoitteita henkilön yksityisyyteen liittyvien oikeuksien edelle.
 • Arvioimme yksityisyyttä koskeviin menettelytapoihimme liittyviä reaktioita ja mielipiteitä ja vastaamme niihin.
 • Suojelemme tietoja aina huolellisesti varkauksilta ja väärinkäytöltä.
Korruptio, lahjonta ja lahjat

Korruptio, lahjonta ja lahjat

Nollatoleranssi ja ennaltaehkäisy

Bisnodella on nollatoleranssi kaikenlaiselle korruptiolle, ja teemme aktiivisesti töitä varmistaaksemme, ettei yrityksen missään osassa esiinny korruptiota.

 • Korruptio liittyy omaa tai yrityksen etua tavoittelevaan luottamusaseman väärinkäyttöön esimerkiksi lahjonnan avulla.
 • Lahjuksen tarjoaminen, lupaaminen tai antaminen on ehdottomasti kiellettyä. Lahjuksia ei saa myöskään pyytää tai vastaanottaa eikä niistä saa sopia.
 • Lahjuksella tarkoitetaan lahjaa tai muuta etua, joka saattaisi houkutella vastaanottajan tarjoamaan työsuhteensa tai -tehtäviensä nojalla lahjuksen antajalle aiheetonta hyötyä.
 • Korruptiota on myös kiristys, tietyn henkilön suosiminen, nepotismi, petos, eturistiriita ja kavallus.
 • Muuta vallan väärinkäyttöä, huolimatonta toimintaa ja huonoa johtamista voidaan myös pitää korruptiona.
Kilpailu ja siihen liittyvä lainsäädäntö

Kilpailu ja siihen liittyvä lainsäädäntö

Yritysetiikka ja vastuu keskiössä

Pyrimme kasvattamaan markkinaosuuttamme ja voittamaan asiakkaidemme luottamuksen puolellemme, mutta emme ikinä tavoittele niitä yritysetiikan tai vastuullisuuden kustannuksella. Bisnode noudattaa kilpailulainsäädäntöä kaikilla markkina-alueillamme.

 • Bisnode ei sitoudu kilpailunvastaisiin sopimuksiin.
 • Toimimme asiakkaidemme, toimittajiemme ja muiden kumppaneidemme kanssa aina rehellisesti.
 • Teemme yhteistyötä kilpailuviranomaisten kanssa.
 • Pidämme huolen, että työntekijämme tuntevat kilpailulainsäädännön ja -käytännön.

Työntekijämme työskentelevät yrityksen edun hyväksi eivätkä toimi tavalla, jonka voisi tulkita yritysten, organisaatioiden, yksityishenkilöiden tai muiden sidosryhmien suosimiseksi Bisnoden kustannuksella.

 • Työntekijämme eivät toimi yrityksen etujen vastaisesti, tahdittomasti tai epärehellisesti.
 • Bisnodella ei ole poliittisia kytköksiä, ja yrityksen varoja ei käytetä poliittisten kampanjoiden tukemiseen tai muihin poliittisiin tarkoituksiin.
Kirjanpito ja tilinpäätökset

Kirjanpito ja tilinpäätökset

Noudatamme sovellettavia lakeja ja määräyksiä

Bisnode noudattaa yleisesti hyväksyttyjä kirjanpitoperiaatteita. Tavoitteenamme on tarjota läpinäkyvää ja täsmällistä tietoa jatkuvasti ja oikea-aikaisesti. Kirjanpidossamme noudatamme sovellettavia lakeja ja määräyksiä, ja taloustietomme ilmoitetaan kullakin hetkellä voimassa olevan lainsäädännön ja muiden direktiivien mukaisesti.

Bisnoden työntekijöiden ei tule levittää tai väärinkäyttää luottamuksellista tietoa kuten ei-julkista tietoa Bisnoden liiketoimista, -strategioista, -tapahtumista, -suunnitelmista tai -prosesseista. Bisnode vaatii työntekijöitään ja muita Bisnoden nimissä toimivia henkilöitä tarpeen mukaan allekirjoittamaan salassapitosopimuksen, jonka voimassaolo jatkuu myös työsuhteen tai toimeksiannon loputtua.

Ihmisten ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen

Ihmisten ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen

Otamme vastuun työntekijöistämme

 • Bisnode tukee ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta ja ottaa vastuun työntekijöistään ja yhteisöistä, joissa yritys toimii.
 • Työntekijöillemme tarjotaan turvallinen ja terveellinen työympäristö, jota pyrimme jatkuvasti kehittämään.
 • Bisnoden tavoitteena on houkutella, kehittää ja pitää palveluksessaan päteviä ja motivoituneita työntekijöitä, jotka jakavat ammattimaista työympäristöä koskevat arvomme.
 • Emme koskaan työllistä alle 15-vuotiaita, ja noudatamme korkeampia laillisen työiän rajoja soveltuvin osin.
 • Tarjoamme kaikille samat mahdollisuudet ihonväriin, sukupuoleen, kansallisuuteen, uskontoon, etniseen taustaan tai muihin syihin katsomatta.
 • Järjestäytymisvapaus pätee kaikkiin yrityksen työntekijöihin.
 • Bisnoden fyysistä ja aineetonta omaisuutta ei saa käyttää henkilökohtaisten tai kolmannen osapuolen etujen tavoitteluun.
Ympäristövastuu

Ympäristövastuu

Aktiivista ja vastuullista ympäristöjohtamista

Olemme sitoutuneet tekemään oman osuutemme paremman ympäristön puolesta noudattamalla Bisnoden ympäristöpolitiikkaa ja vähentämällä mahdollisuuksien mukaan ympäristöjalanjälkeämme aktiivisella ja järjestelmällisellä ympäristötyöllä.

Lue lisää ympäristövastuusta