RAKENNUSKONSERNI FIRA HALLITSEE TOIMITTAJARISKIÄ BISNODEN AVULLA

Aliurakoitsijayritysten taloustilanne on Firalle äärimmäisen bisneskriittinen tekijä. Urakoitsijan ajautuminen huomaamatta talousvaikeuksiin tai konkurssiin kesken rakennushankkeen maksaisi myös Firalle paljon.

“Urakoitsijan toimitusvaikeudet tai pahimmassa tapauksessa konkurssi aiheuttaa työmaalla aina isoja aikatauluongelmia. Toimituskyvyttömän urakoitsijan vaihtaminen uuteen kesken hankkeen on hidasta ja hyvin kallista”, sanoo Firan hankintapäällikkö Juha Koskinen.

Toimittajariskin hallinta vaatii jatkuvaa seurantaa

Varsinkin pitkissä rakennusprojekteissa urakoitsijan taloustilanne saattaa muuttua hankkeen aikana. Siksi Fira seuraa työmailla toimivien yritysten talouden tilaa jatkuvasti.

Toimittajariskin jatkuva seuranta Firalla

Saamme Bisnodelta automaattisesti hälytykset aliurakoitsijoiden maksuvaikeuksista tai luottoluokituksen muutoksista. Näin pystymme reagoimaan kohonneeseen riskiin jo paljon ennen kuin tilanne näkyy työmaan arjessa.

Juha Koskinen

Suuri määrä urakoitsijoita hallintaan yhdellä järjestelmällä

Firan työmailla työskentelee joka päivä satoja aliurakoitsijoita. Muutosten havaitseminen näin usean yrityksen taloudessa olisi manuaalisella seurannalla hyvin vaikeaa ja epätarkkaa. 

“Ennen meilläkin seurattiin urakoitsijoiden taloutta manuaalisesti. Tallensimme Excel-taulukoita ja muita dokumentteja useisiin eri järjestelmiin. Nyt kaikki tieto on keskitettynä ja automaattisesti päivitettynä yhdessä Bisnoden järjestelmässä. Se helpottaa tietoa tarvitsevien ihmisten arkea huomattavasti”, sanoo Koskinen

Helppokäyttöinen palvelu saa kiitosta

Koskisen mukaan Firassa on käytössä kymmeniä IT-järjestelmiä eri tarkoituksiin. Niiden kaikkien opetteleminen ja käyttötaidon ylläpitäminen on ihmisille haastavaa. 

“Bisnoden etuna on helppokäyttöisyys. Sitä osaa käyttää, vaikka ei olisi kuukauteen koskenut koko järjestelmään”, sanoo Koskinen.

case-fira-734x374.pngFiran taistelu harmaata taloutta vastaan

Harmaan talouden kitkeminen rakennusteollisuudesta on yksi Firan tärkeimmistä päämääristä. Bisnoden kautta saamansa tiedon avulla Fira löytää urakoita tarjoavissa yrityksissä työskentelevien joukosta sellaiset henkilöt, joilla on yhteyksiä rahanpesuun tai muuhun harmaaseen talouteen.

“Bisnoden avulla pystymme muodostamaan kokonaiskuvan yritysverkostoista, joissa eri henkilöt toimivat tai ovat toimineet. Yritysten johtonimillä on usein puhtaat paperit, mutta Bisnoden tiedot paljastavat myös sellaisia henkilöitä, jotka eivät näy virallisissa papereissa. Jos näiltä ihmisiltä löytyy kytköksiä harmaan talouden yrityksiin, laitamme heidät ja heidän yrityksensä sulkulistalle”, sanoo Koskinen.

case-fira-2-734.png