Palvelualojen ammattiliitto PAM ry on maan suurin yksityisillä palvelualoilla työskentelevien ammattiliitto. PAMiin kuuluu noin 230 000 jäsentä, joista naisia on noin kahdeksankymmentä prosenttia ja viittäkymmentä eri kieltä äidinkielenään puhuvia maahanmuuttajajäseniä lähes 7 000. Uusia jäseniä PAM tavoittaa Bisnoden kanssa suunnitelluilla ja toteutetuilla jäsenhankintakampanjoilla.

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry neuvottelee palvelualoille työehtosopimukset ja valvoo jäsentensä etuja työpaikoilla. PAMin jäsenet työskentelevät pääosin vähittäiskaupassa, majoitus- ja ravitsemisalalla, kiinteistöpalveluissa sekä vartiointialalla. PAMin ja Bisnoden välinen, aktiivinen yhteistyö on toiminut yli kuusi vuotta. Bisnode muun muassa hakee PAMin jäsenhankintakampanjoihin sopivia kohderyhmiä, ja yhteistyössä suunnitellaan kohderyhmille soveltuvia suoramarkkinointikampanjoita. Viime syksynä PAM kilpailutti postituspalvelunsa ja siirsi myös ne Bisnoden hoidettavaksi. Postituksen hoitaminen suoramarkkinoinnin kanssa saman yhteistyökumppanin kautta tuo mittavia synergiaetuja. Hyvin sujuneiden suoramarkkinointikampanjoiden ansiosta myös muita postituksia, kuten jäseneksiliittymispaketteja, on lähetetty Bisnoden postituspalveluita käyttäen.

Ammattiliittona edellytämme yhteistyökumppaniltamme suomalaista osaamista ja suomalaisella työvoimalla Suomessa toteutettuja suorituksia. Yhteistyökumppanin tulee olla myös luotettava ja proaktiivinen. Arvostamme sitä, ettei yhteistyö Bisnoden kanssa ole vain passiivinen tilausprosessi, vaan aktiivista yhteistyötä.

Tero Leponiemi Markkinointipäällikkö PAM

PAM hyödyntää paitsi Bisnoden rekisteripoimintojen asiantuntemusta, myös Bisnoden suorittamia kampanja-analyyseja, joiden avulla tallennettua dataa on helppo käyttää hyväksi seuraavia kampanjoita suunniteltaessa. Bisnoden analyysi- ja luokittelumenetelmillä pyritään muun muassa vaikuttamaan sellaisiin kohderyhmiin, jotka ovat aiemmin olleet saavuttamattomissa. Uudistamalla perinteisiä lähestymistapoja sekä vaihtelemalla määrällisiä ja laadullisia muuttujia on mahdollista päästä entistäkin pidemmälle, entistä parempiin tuloksiin. Yhteistyöhön tyytyväisenä, aktiivisena toimijana PAM on mielellään mukana myös uusissa kehityshankkeissa, pilotinkin roolissa.

TUNNISTA JA TAVOITA UUSIA ASIAKKAITA

TUNNISTA JA TAVOITA UUSIA ASIAKKAITA

Bisnoden ratkaisut täsmäkohderyhmiin

  • Kasvata markkinoinnin tuloksellisuutta täsmäkohderyhmillä
  • Ymmärrä nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden tarpeita
  • Analysoi kampanjoiden tulokset ja täsmennä kohderyhmävalintaa analyysin perustella
Lue lisää