Maisemasuunnittelu GardenLiving Oy: AAA-logo viestii laatua ja luotettavuutta

Asiakas-case

Maisema- ja pihasuunnittelu on abstraktia palvelua, jossa asiakkaan luottamus on ansaittava jo paljon ennen kuin yhtäkään kiveä on käännetty tai kasvia istutettu.

Alalla on paljon pieniä yhden naisen firmoja ja maineen rakentaminen on vaikeaa. Referenssit ovat avainasemassa, mutta työnäytteiden lisäksi tärkeää on ulkopuolisen tahon todistus siitä, että asiat ovat kunnossa. AAA-logo viestii Eva Wuitelle voimakkaasti nimenomaan laatua ja luotettavuutta.

Ainakin itse ajattelen niin, että firman täytyy olla luotettava ja palvelun laadukasta, koska se on saanut parhaan luottoluokituksen

Eva Wuite Luova johtaja Maisemasuunnittelu GardenLiving

AAA-LOGO EROTTAA AMMATTILAISEN PUUHASTELIJOISTA

Maallikkoasiakkaan näkökulmasta eri suunnittelijoiden nettisivuilla olevat työnäytteet voivat olla hyvinkin samankaltaisia. Silloin kuluttajan valinnan ratkaisevat muut tekijät kuten mielikuva palvelun laadusta ja suunnittelufirman luotettavuudesta. Juuri tämän tunnelman viestimiseen AAA-logo on omiaan.

"Maisema- ja pihasuunnitelmat ovat asiakkailleni suuria ja tärkeitä henkilökohtaisia investointeja, sillä ihminen rakentaa elämässään yleensä vain muutaman pihan tai puutarhan. Epäonnistumiseen ei ole varaa. Siksi palveluni luotettavuuden ja laadun viestiminen kaikin keinoin on tärkeää", sanoo Wuite.

MAISEMASUUNNITTELU GARDENLIVING OY

"Pihasuunnittelu on luonnon, designin ja haaveiden yhdistämistä", tiivistää Eva Wuite työnsä. Yrityksen asiakkaina ovat pääasiassa yksityishenkilöt, mutta myös taloyhtiöt ja yritykset. www.gardenliving.fi