Case Cole-Parmer: Tehokkuutta ja lyömätöntä dataa B2B-myyntiin

Haaste:

Globaali laboratoriovälineiden toimittaja Cole-Parmer pyrkii jatkuvasti kasvattamaan liiketoimintaansa ymmärtämällä paremmin markkinaa. Kilpailutilanteen ja myyntimahdollisuuksien ymmärtämiseksi Cole-Parmer panostaa erilaisten mallien kehittämiseen, joiden avulla mitataan kysyntää ja ennustetaan kasvua. Sekä uusasiakashankinta että markkinointitoimenpiteet Cole-Parmerilla ovat riippuvaisia globaalista datasta, mutta kaiken tämän datan löytäminen voi olla hyvinkin aikaa vievä prosessi.

Esimerkiksi erityisen haasteellinen kohderyhmä ovat pienet laboratoriot, joiden tiedot eivät usein ole julkisia. Aikataulullisista syistä monet organisaatiot eivät omin voimin pysty keräämään kaikkea tarvittavaa dataa ja etsimään datasta myynnin ja markkinoinnin kannalta oleellisimpia tiedon jyväsiä. Cole-Parmerin menestyksen näkökulmasta on kuitenkin äärimmäisen tärkeää, että tämä monipuolinen ja täsmällinen yritysdata on helposti saatavilla yhdestä paikasta.

Ratkaisu:

Kun Cole-Parmer siirtyi uuden omistuksen alle, kansainvälisestä markkinoinnista ja strategiasta vastaava Edward Beach suositteli, että uudet omistajat jatkavat nykyistä D&B Hoovers tilausta. Ratkaisusta tuli erittäin keskeinen osa yrityksen päivittäisiä toimintoja ja se todella osoitti arvonsa markkinoinnin ja markkinatutkimuksen näkökulmasta.

Kun Environmental Express© siirtyi osaksi Cole-Parmeria yritysoston myötä, alettiin D&B Hooversia hyödyntämään uusien tuotteiden lanseeraamisessa markkinoille. Markkinan koon määrittäminen on kriittinen askel minkä tahansa tuotteen lanseerauksessa, sillä niin tuotanto, markkinointi kuin myyntikin tarvitsevat tätä tietoa. Cole-Parmerilla oli tarve saada tämä data nopeasti. D&B Hooversin avulla Beach tunnisti 9 190 yritystä, jotka ovat potentiaalisia asiakkaita uudelle lanseerattavalle tuotteelle.

Tulokset ja ROI:

D&B Hooversin merkittävin hyöty on mahdollisuus tehdä taustatutkimusta nopeasti. Ratkaisu yksinkertaistaa perinteisen markkinatutkimusprosessin vain muutamaan klikkiin ja minimoi markkinapotentiaalin ennustamiseen sekä asiakaspotentiaalin määrittämiseen liittyvän arvuuttelun. Cole-Parmerin kyky tehdä markkinatilanteeseen liittyvää tutkimusta ja löytää tarvittavat yritystiedot on kasvanut merkittävästi D&B Hooversin myötä. Eri tietolähteiden syvällisen analysoinnin sijaan Cole-Parmer saa D&B Hooversin avulla kaikki tarvitsemansa tiedot yhden tietolähteen kautta.

Cole-Parmer pystyy myös seuraamaan kilpailijoitaan tarkemmin. D&B Hooversiin tallennettu data antaa mahdollisuuden tarkastella esimerkiksi kilpailijoiden kasvua tai muita yrityksissä tapahtuvia muutoksia. Tämän tiedon avulla Cole-Parmer pystyy reagoimaan nopeasti muutoksiin kilpailutilanteessa sekä markkinan vaatimuksissa. Samaan aikaan laajentuminen uusille markkina-aluille onnistuu helpommin D&B Hooversista saatavan tiedon avulla.

Yrityksestä

Yrityksestä

Cole-Parmer on globaali laboratoriovälineiden toimittaja. Cole-Parmerin monipuolinen tuotevalikoima kattaa laboratoriovälineiden lisäksi myös välineet, joilla tutkimuslaboratoriot analysoivat erilaisia näytteitä.  Cole-Parmerin tuotteita on käytössä useilla eri toimialoilla kuten lääketeollisuudessa sekä elintarviketeollisuudessa. Lisäksi niitä käytetään akateemisiin tarkoituksiin. Cole-Parmer on perustettu vuonna 1955 ja sen pääkonttorin sijainti on Vernon Hills, Illnois. Yritys myy tuotteitaan ympäri maailmaa sekä omassa omistuksessa olevien myyntikanavien että kansainvälisten jälleenmyyjien kautta.

Kokeile D&B Hooversia maksutta viikon ajan

Varaa demo ja käynnistä viikon maksuton kokeilujakso

Täytä tietosi alle ja saat testitunnukset sähköpostilla. Aloita prospektointi heti!