Basware haluaa tehdä parempia liiketoimintapäätöksiä ja palvella asiakkaitaan paremmin. Tässä onnistuakseen Baswaren eri toiminnoissa työskentelevillä ihmisillä on oltava käytössään yhtenäinen kuva siitä miten asiakkuudet ovat rakentuneet ja miten ne linkittyvät toisiinsa.

Tätä tarkoitusta varten Bisnode tuottaa Baswarelle palveluna ajantasaista yritys-, toimipaikka- ja konsernitietoa. Bisnoden palvelussa automaattisesti päivittyvät tiedot täydentävät Baswaren omaa asiakastietokantaa. Sen avulla yrityksessä kyetään ohjaamaan resursseja paikkansapitävän yritystiedon varassa.

"Näin vältämme sekaannuksia meidän ja asiakkaidemme välisessä kanssakäymisessä. Meille syntyy myös parempi kyvykkyys kohdentaa palveluitamme." Sanoo Baswaren CIO Janne Holli.

Parempia päätöksiä monipuolisen tiedon avulla

Hajanainen tieto yhdistyy kokonaiskuvaksi

Ennen Bisnoden palvelua Baswaren ongelmana oli yrityksen eri toimintojen omiin järjestelmiin tallennettu hajanainen tieto. Eli tietoa kyllä oli, mutta se näyttäytyi eri muotoisena ja vajavaisena eri käyttäjille. Yhtenäinen kokonaiskuva puuttui.

"Bisnodelta saadun tiedon avulla olemme rakentaneet oman asiakastietokannan. Sinne yhdistämme eri toimintojen käytössä olevien järjestelmien asiakastiedot ja luomme kattavan kokonaiskuvan asiakkuuksista. Näin kykenemme jakamaan yhtenäisen tiedon asiakkaista koko organisaatiolle." Sanoo Holli.

Globaalin markkinan tietohaasteet

Oman yrityksen järjestelmäkirjon lisäksi haasteena oli eri maiden viranomaisten ylläpitämät yritystietorekisterit. Jokaisella maalla on omanlaisensa rekisterit ja kooditukset. Tilannetta ei helpota sekään, että maailmanlaajuisissa yritystiedoissa tapahtuu yli miljoona muutosta päivittäin.

Isoin haaste oli se, että meidän asiakaskunta on jakaantunut ympäri maailman. Omia resurssejamme ei kannata kiinnittää globaalien yritystietojen jatkuvaan päivittämiseen vaan tiedot kannattaa ostaa automatisoituna palveluna. Valitsimme Bisnoden ja D&B:n juuri siksi, että heiltä saamme paikkansa pitävää tietoa kaikkialta maailmasta.

Janne Holli

Apuna maailmanlaajuinen yritystietokanta

Bisnoden ratkaisun taustalla olevaan D&B:n tietokantaan päivittyy jatkuvasti yritystiedot 250 miljoonasta yrityksestä ja toimipaikasta 220:ssa maassa. Jokaisella yrityksellä ja toimipaikalla on yksilöllinen maariippumaton DUNS-numero (Data Universal Numbering System.)

Sen avulla myös Basware linkittää omat tietonsa globaaliin tietokantaan. Näin asiakasyritysten tiedot pysyvät Baswaressa ajan tasalla riippumatta siitä missä päin maapalloa asiakas sijaitsee.

"Nyt meidän ei tarvitse murehtia eri maiden rekisterikäytännöistä vaan täsmälliset tiedot tulevat meille automaattisesti ja keskitetysti tämän yhden palvelun kautta." Sanoo Janne Holli.

Bisnoden ratkaisu saa kiitosta tietohallintojohtaja Hollilta.

"Yritystietointegraation tekniset ratkaisut ovat osoittautuneet jatkuvassa käytössä toimiviksi ja laadukkaiksi. Käyttöönottoon liittyvä kehitystyö on ollut pientä ja nopeaa. Myöskin tietosisällöllisesti olemme tyytyväisiä. Tarvitsemamme tieto on nyt saatavillamme luotettavasti."