Bisnode yhteystieto- ja henkilömarkkinointirekisteri

Yksityishenkilöt

Bisnode yhteystieto- ja henkilömarkkinointirekisteri on perustettu vuonna 2008 henkilötietolain 19§:n nojalla. Toimintailmoitus ja rekisteriseloste on toimitettu tietosuojavaltuutetulle, joka on toimintaamme valvova viranomainen.

Tietolähteet

Lähtötilanteessa vuonna 2008 merkittävä tietolähde oli kaupparekisteri, jonne vuoden 2013 loppuun asti merkittiin myös yrityshenkilöiden kotiosoitetiedot. Vuosien varrella rekisteriämme on kartutettu kymmeniä eri lähteitä hyödyntäen. Kaikkien lähteiden osalta olemme varmistaneet, että niillä on ollut oikeus tietojen luovuttamiseen. Suurin osa kuluttajista on tullut rekisteriin useista eri lähteistä. Siksi emme pysty yksilöimään alkuperäistä tietolähdettä yksittäisen henkilön kohdalla. Säännönmukaisia tietolähteitä ovat ASML:n markkinointikieltorekisterit.

Rekisterin tietosisältö

Henkilömarkkinointirekisterin tietosisältö on lain vaatimuksesta varsin rajallinen. Bisnoden rekisteriin on merkitty henkilön nimi, osoite, asiointikieli, sukupuoli ja ikä.

Tietojen luovutukset

Rekisterin tietoja luovutetaan Bisnoden yritysasiakkaille yksilöityyn ja kestoltaan lyhytaikaiseen markkinointitoimeen.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on henkilötietolain nojalla oikeus tarkistaa mitä häntä koskevaa tietoa rekisteriin on tallennettu (26§) ja myös oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista tai kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevaa tietoa suoramarkkinointia varten (henkilötietolaki 30§).

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisena ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Bisnode Finland Oy
Asiakaspalvelu
Kumpulantie 3
00520 HELSINKI

Vaatimus suoramarkkinointikiellosta voidaan toimittaa myös sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@bisnode.com. Vaatimuksessa tulee näkyä henkilön nimi ja tarkka osoite, jotta rekisteröidyn aukoton tunnistaminen olisi mahdollista.