Yritysten maksuhäiriö- ja konkurssiennusteet

Yritysten maksuhäiriöennuste

Bisnoden maksuhäiriöennuste ennustaa todennäköisyyden sille, että yritys saa maksuhäiriön seuraavan 12 kuukauden aikana. Käytössä on kaksi eri mallia, tilastollinen malli ja koneoppiva algoritmimalli. Todennäköisyydestä on lisäksi laskettu erilaisia mittareita, joita käytetään yrityksen tarpeiden mukaan.
Lineaarinen_MH_ROC_AUC.jpg



1. Tilastollinen malli

Ennuste lasketaan osakeyhtiöille, toiminimille, kommandiittiyhtiöille, avoimille yhtiöille, yhdistyksille, osuuskunnille ja ulkomaisille sivuliikkeille. Ennuste kattaa yhteensä yli 900 000 y-tunnusta.

Koneoppiva_MH_ROC_AUC.jpg



2. Koneoppiva algoritmimalli

Ennuste lasketaan lähes koko yritysavaruudelle, pois lukien kunnalliset ja valtiolliset Y-tunnukset, asunto-osakeyhtiöt ja seurakunnat. Ennuste kattaa noin miljoona y-tunnusta.

Yritysten konkurssiennuste

Konkurssiennuste arvioi todennäköisyyttä, jolla yksittäinen osakeyhtiö asetetaan konkurssiin seuraavan 12 kuukauden aikana. Malli on erittäin luotettava ja selitysaste korkea. Ennuste lasketaan kaikille osakeyhtiöille.